Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP

  • Khởi xướng 3077
  • Ngày gửi
3

3077

Guest
Theo Điều 14 của NĐ 15 thì nhà thầu khảo sát sẽ không còn "chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính trung thực và tính chính xác của kết quả khảo sát; bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, phát sinh khối lượng do khảo sát sai; sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại" như qui định tại Điều 8 của NĐ 209 nữa à.

Như vậy các ràng buộc này phải bổ sung vào HĐ à, chứ ông làm mà chả có trách nhiệm vì về kết quả mình làm cả.
 

DLSS

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
197
Điểm thành tích
43
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Nhà em đọc điều 35.3 của nghị định 15 mà :(:)(:)((

Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu giám cung ứng thiết bị công trình và các nhà thầu khác có liên quan chịu trách nhiệm về chất lượng công trình tương ứng với phần công việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành. (1)


Trong khi 30.3 của NĐ 209

Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hư hỏng công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng kể cả sau thời gian bảo hành, tuỳ theo mức độ vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy từ năm 2004 đến năm 2013 đã tiến lên 1 bước từ bồi thường thiệt hại và xử lý theo quy định của pháp luật đến chịu trách nhiệm. Nhà em hiểu tôi xin lỗi và tôi xin nhận trách nhiệm rồi chấm hết hổng biết có đúng không? =D>=D>=D>

Nhà em đi ăn trưa phát rồi sẽ viết tiếp.

---

(1) http://www.giaxaydung.vn/diendan/f336/nghi-dinh-so-15-2013-nd-cp-ngay-06-02-2013-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-moi-130102.html
 
Last edited by a moderator:

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Bài viết
1.732
Điểm thành tích
113
Nhà em đọc điều 35.3 của nghị định 15 mà :(:)(:)((

Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu giám cung ứng thiết bị công trình và các nhà thầu khác có liên quan chịu trách nhiệm về chất lượng công trình tương ứng với phần công việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành. (1)


Trong khi 30.3 của NĐ 209

Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hư hỏng công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng kể cả sau thời gian bảo hành, tuỳ theo mức độ vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy từ năm 2004 đến năm 2013 đã tiến lên 1 bước từ bồi thường thiệt hại và xử lý theo quy định của pháp luật đến chịu trách nhiệm. Nhà em hiểu tôi xin lỗi và tôi xin nhận trách nhiệm rồi chấm hết hổng biết có đúng không? =D>=D>=D>

Nhà em đi ăn trưa phát rồi sẽ viết tiếp.

---

(1) http://www.giaxaydung.vn/diendan/f336/nghi-dinh-so-15-2013-nd-cp-ngay-06-02-2013-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-moi-130102.html
Nghị định lần này soạn thảo có vẻ rút kinh nghiệm không thực hiện việc copy luật rồi bổ sung mà tập trung vào những điểm chưa có trong Luật thôi
Việc bồi thường thiệt hại Luật đã quy định nên Nghị định lần này không trích lại như NĐ 209, cụ thể: điểm e khoản 2 điều 51 và điểm h khoản 2 điều 58 Luật XD đã quy định trách nhiệm bồi thường của TVKS, TVTK rồi
 
Last edited by a moderator:
3

3077

Guest
Trong Luật xây dựng chưa qui định nhà thầu khảo sát phải đền bù thiệt hại cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng khác như trong Điều 10 của NĐ 209.
 
  • Like
Các tương tác: naat

NNVP

Thành viên rất nhiệt tình
Bài viết
279
Điểm thành tích
43
Lĩnh vực
Theo Điều 14 của NĐ 15 thì nhà thầu khảo sát sẽ không còn "chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính trung thực và tính chính xác của kết quả khảo sát; bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, phát sinh khối lượng do khảo sát sai; sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại" như qui định tại Điều 8 của NĐ 209 nữa à.

Như vậy các ràng buộc này phải bổ sung vào HĐ à, chứ ông làm mà chả có trách nhiệm vì về kết quả mình làm cả.
Theo tôi nhà thầu khảo sát vẫn phải chịu trách nhiệm chứ? Tại điều 15 "Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát" đã nói rằng:
- Lập nhiệm vụ khảo sát, ... lập phương án kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và các tiêu chuẩn về khảo sát được áp dụng. Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát được phê duyệt:
Trong luật xây dựng hoặc tại điều 4 của Nghị định này cũng có nêu: Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải chịu trách nhiệm về chất lượng các công việc do mình thực hiện trước CĐT và pháp luật.
=>Do đó nhà thầu khảo sát trong quá trình mà thực hiện trái với nguyên tắc trên thì phải chịu trách nhiệm chứ?
 
Last edited by a moderator:

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Bài viết
1.732
Điểm thành tích
113
Trong Luật xây dựng chưa qui định nhà thầu khảo sát phải đền bù thiệt hại cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng khác như trong Điều 10 của NĐ 209.
Bạn xem lại Luật XD nhé
Khoản 2 điều 51
e) Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, phát sinh khối lượng do việc khảo sát sai thực tế, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
Theo quy định này thì không phân biệt công trình HTKT với các công trình khác, nhà thầu khảo sát đều phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra
 

cuongden37

Thành viên quan trọng (VIP)
Bài viết
416
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Khảo sát

Tôi hiểu rằng theo NĐ15 thì:
(1) Công tác khảo sát phục vụ thiết kế giao cho CĐT chịu trách nhiệm hoàn toàn, cơ quan QLNN không phải thẩm định "Nhiệm vụ khảo sát" và "Phương án kỹ thuật khảo sát" mà CĐT phê duyệt là đủ.
(2) Cơ quan QLNN chỉ thẩm tra thiết kế đối với một số công trình được quy định.
Em chào Thầy.
Với nội dung thẩm tra và hồ sơ phải nộp để cơ quan QLNN thẩm tra bao gồm cả dự toán xây dựng công trình. Vậy, chắc chắn 1 điều là phải có dự toán khảo sát, vì thế phải thẩm tra dự toán khảo sát???
 

quochuan

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
22
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
(1) Công tác khảo sát phục vụ thiết kế giao cho CĐT chịu trách nhiệm hoàn toàn, cơ quan QLNN không phải thẩm định "Nhiệm vụ khảo sát" và "Phương án kỹ thuật khảo sát" mà CĐT phê duyệt là đủ.
Theo ý hiểu của mình thì thầy nói điều này là đúng, vì chương 2 về Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng không hề nói đến việc phải qua cơ quan quản lý nhà nước thẩm tra.
Tại chương 3, khoản 4 Điều 21 cũng nêu rõ trong nội dung thẩm tra của cơ quan QLNN có phần kiểm tra năng lực của tư vấn khảo sát (không nói gì đến nội dung cả, chỉ kiểm tra xem tư vấn thực hiện công tác khảo sát có đủ năng lực, có đáng tin cậy để sử dụng báo cáo của họ khi thiết kế).
Tại Điều 21, khoản 5 (Cũng chương 3) về hồ sơ gửi cơ quan QLNN, phần dự toán chỉ yêu cầu đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (mục d).
Mình cũng có 1 thắc mắc là vậy phần dự toán các nguồn vốn khác thì sao: Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm tra à?
 

kysuduong

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
14
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
cho mình hỏi 1 vấn đề: Công trình giao thông cấp 3 đang thi công, trong quá trình thi công thì có 1 thay đổi nhỏ so với thiết kế (ví dụ như chuyển đổi sân và tường cánh thượng lưu của cống thành hố thu chẳng hạn). Theo điều 22 khoản 2 nghị định 15 nói rằng: "Những nội dung điều chỉnh thiết kế phải được thẩm định, thẩm tra, phê duyệt lại theo quy định của Nghị định này".
Nếu theo nghị định này mình phải làm thiết kế điều chỉnh và gửi về sở thẩm tra lại, như vậy mình thấy rất phức tạp về thủ tục và tốn thời gian vì chỉ là thay đổi rất nhỏ không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Vậy cho mình hỏi còn cách giải quyết nào khác cho hợp lý ko?
 

kysuduong

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
14
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
cho mình hỏi 1 vấn đề: Công trình giao thông cấp 3 đang thi công, trong quá trình thi công thì có 1 thay đổi nhỏ so với thiết kế (ví dụ như chuyển đổi sân và tường cánh thượng lưu của cống thành hố thu chẳng hạn). Theo điều 22 khoản 2 nghị định 15 nói rằng: "Những nội dung điều chỉnh thiết kế phải được thẩm định, thẩm tra, phê duyệt lại theo quy định của Nghị định này".
Nếu theo nghị định này mình phải làm thiết kế điều chỉnh và gửi về sở thẩm tra lại, như vậy mình thấy rất phức tạp về thủ tục và tốn thời gian vì chỉ là thay đổi rất nhỏ không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Vậy cho mình hỏi còn cách giải quyết nào khác cho hợp lý ko?
:confused::confused::confused:...........................................................................................
 

vnkis

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Công trình giao thông cấp 3 đang thi công, trong quá trình thi công thì có 1 thay đổi nhỏ so với thiết kế (ví dụ như chuyển đổi sân và tường cánh thượng lưu của cống thành hố thu chẳng hạn). Theo điều 22 khoản 2 nghị định 15 nói rằng: "Những nội dung điều chỉnh thiết kế phải được thẩm định, thẩm tra, phê duyệt lại theo quy định của Nghị định này".
Nếu theo nghị định này mình phải làm thiết kế điều chỉnh và gửi về sở thẩm tra lại, như vậy mình thấy rất phức tạp về thủ tục và tốn thời gian vì chỉ là thay đổi rất nhỏ không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Vậy cho mình hỏi còn cách giải quyết nào khác cho hợp lý ko?
 

motsinhvien

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Bài viết
126
Điểm thành tích
28
Lĩnh vực
bạn có nói là nhỏ, nhưng khi có sự cố (khó xác định nguyên nhân hay sao đó mà ko ra nguyên nhân hay...) thì có nhỏ của bạn sẽ thành cái lớn mà ko giải trình đc đó.
 

nguyen thi nguyet kx

Thành viên có triển vọng
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Sinh viên
Việc xử phạt đã được quy định cho từng đơn vị trong nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ rồi mà mấy bạn.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 148
  • 1
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom