Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quản lý thi công xây dựng bao gồm những yếu tố nào? Trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu thi công

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63
Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm những nội dung:
  • Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  • Quản lý tiến độ thi công
  • Quản lý khối thi công xây dựng công trình
  • Quản lý an toàn lao động trên công trình xây dựng
  • Quản lý môi trường trên công trình xây dựng
  • Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Về quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình là nội dung quan trọng của quản lý tổng tiến độ thực hiện dự án. Thông thường, tiến độ thi công xây dựng công trình bao giờ cũng ngắn hơn tổng tiến độ của dự án và do nhà thầu lập và được chủ đầu tư chấp thuận. Về nguyên tắc, tiến độ thi công xây dựng công trình phải phù hợp với tiến độ của dự án đã được người có thẩm quyền phê duyệt. Đối với những công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công dài thì tiến độ xây dựng công trình phải được lập theo từng giai đoạn (tháng, quý, năm). Nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết phù hợp với biện pháp thi công cụ thể (xen kẽ, gối đầu..) nhưng đảm bảo phù hợp với tổng tiến độ dự án. Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn giám sát và các bên liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dưng, điều chỉnh tiến độ từng giai đoạn chi tiết nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ dự án. Trường hợp thấy khả năng tiến độ dự án bị kéo dài so với kế hoạch thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh tổng tiến độ của dự án cho phù hợp với thực tế.
Khuyến khích việc các nhà thầu rút ngắn tiến độ thi công nhưng phải đảm bảo chất lượng của công trình. Trường hợp rút ngắn tiến độ mang lại hiệu quả kinh tế hoặc hiệu quả xã hội cao hơn cho dự án thì được xét thưởng nếu có ghi trong hợp đồng. Trường hợp kéo dài thiến độ thi công thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại và bị phạt theo quy định của hợp đồng.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom