Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quản lý và gán nhóm tiêu chuẩn cho công việc đưa vào biên bản nghiệm thu chất lượng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.751
Điểm thành tích
113
Quản lý và gán nhóm tiêu chuẩn cho công việc đưa vào biên bản nghiệm thu chất lượng

Theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD, trong nội dung biên bản nghiệm thu chất lượng công việc xây dựng không yêu cầu phải trình bày các tiêu chuẩn vào đó. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều nơi vẫn cứ bắt phải đưa Tiêu chuẩn trình bày vào biên bản. Phần mềm QLCL GXD vẫn đáp ứng được yêu cầu này: có thể Tùy chọn hiển thị Tiêu chuẩn trong biên bản để in ra hoặc bỏ đi không hiện.
- Khi cần hiển thị các Tiêu chuẩn tham chiếu đến công việc, vật liệu cần nghiệm thu thì trong phần mềm QLCL GXD quản lý theo nhóm tiêu chuẩn rất là thông minh.
- Điều rất hay nữa là, Kỹ sư cần tra cứu Tiêu chuẩn, chỉ việc kích vào ô có chứa tên Tiêu chuẩn và bấm Ctrl+Shift+D là phần mềm sẽ mở Tiêu chuẩn ra trên màn hình. Tức là: nhiều người mua phần mềm QLCL GXD chưa làm biên bản nghiệm thu, nhưng họ dùng ứng dụng để tra cứu Tiêu chuẩn, tra cứu Văn bản...

Mời bạn xem video hướng dẫn sau nhé:
Có nhiều bạn hỏi là, vậy không trình bày tiêu chuẩn trong biên bản thì ở đó ghi thế nào? Theo tôi, bạn chỉ cần ghi nội dung là: đã tuân thủ theo các tiêu chuẩn ghi trong chỉ dẫn kỹ thuật. Còn danh mục Tiêu chuẩn (bắt buộc hoặc chọn áp dụng), quy chuẩn thì đưa vào Chỉ dẫn kỹ thuật. Không trình bày Tiêu chuẩn trong biên bản sẽ giúp ngắn gọn, đầy đủ nội dung theo quy định mà không bị vướng vào các sai sót do con người như: Ghi sai tiêu chuẩn dẫn chiếu đối với công việc .v.v.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom