Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quy chế sửa chữa lớn số 2135/QĐ-EVN NPC

Thành viên đã xem (Total:0)

kiennguyenpt87

Thành viên có triển vọng
#1
Bắc nào có quy chế sửa chữa lớn sô 2135/QĐ-EVN NPC ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc cho em xin bản? Em cám ơn!