Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quyết định thay đổi nhân sự diễn đàn giaxaydung.vn tháng 3/2012

  • Khởi xướng webmaster
  • Ngày gửi
W

webmaster

Guest
QUYẾT ĐỊNH CỦA WEBMASTER DIỄN ĐÀN WWW.GIAXAYDUNG.VN
V/v Bổ nhiệm và thay đổi chức danh thành viên BQL diễn đàn

Hà Nội, ngày 25/03/2012
- Căn cứ nội quy và định hướng phát triển của diễn đàn www.giaxaydung.vn;
- Căn cứ tình hình chung và định hướng phát triển của diễn đàn;
- Xét năng lực, những đóng góp của các thành viên BQL;
- Xét ý kiến của các thành viên Ban quản lý;
- Xét đề nghị của Admin Nhân sự;

Webmaster diễn đàn www.giaxaydung.vn quyết định


Điều 1: Bổ nhiệm Điều hành viên (Mod) chutmayman – (Kỹ sư Xây dựng, Tp Hà Nội) giữ chức Điều hành viên cao cấp (Super Moderator, gọi tắt là SMod).

Điều 2: Bổ nhiệm Mod doanquang.pham điều hành khu vực Ngoại ngữ, kiêm thêm chức danh Trợ lý Thanh tra diễn đàn (giữ quyền hạn điều hành,biên tập tương đương chức danh SMod). Công việc cụ thể do Thanh tra diễn đàn phân công.

Điều 3: Theo điều kiện công việc, gia đình và yêu cầu bảo mật diễn đàn thay đổi chức danh các thành viên sau:

1. SMod Đinh Tấn Linh thôi giữ chức Smod chuyển về vị trí Mod các chuyên mục đang phụ trách.
2. SMod TuvanXD246 thôi giữ chức Smod chuyển sang vị trí thành viên Ban Cố vấn diễn đàn
3. SMod nguyenhuutrinh thôi giữ chức Smod chuyển sang vị trí thành viên Ban Cố vấn diễn đàn
4. Mod tantuan thôi giữ chức Điều hành viên diễn đàn.
5. Mod Levinhxd thôi giữ chức Điều hành viên diễn đàn.

Điều 4: Hiệu lực thi hành
- Thành viên có tên ở điều 1, 2, 3, Admin, Thanh tra diễn đàn, Smod, Mod và toàn thể thành viên diễn đàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Các thành viên BQL hoạt động theo quy chế của Diễn đàn.
- Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Webmaster www.giaxaydung.vn
Đã Ký
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom