Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tạo các bảng lấy mẫu đất đắp kiểm tra độ chặt K95, K98 chèn vào biên bản nghiệm thu

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.733
Điểm thành tích
113
Bạn cần các bảng lấy mẫu đất đắp kiểm tra độ chặt K95, K98 mà khi chèn vào biên bản nghiệm thu mỗi công việc bảng có thể lại thay đổi?

Trong phần mềm QLCL GXD hỗ trợ tốt các dạng biên bản biến đối khi lấy mẫu kiểm tra kiểm soát chất lượng công việc thi công. Tài liệu đính kèm hướng dẫn bạn thực hành tạo các bảng lấy mẫu đất đắp: kiểm tra độ chặt K95, K98.

Từ đó bạn có thể tùy chỉnh linh hoạt ứng dụng trong công tác lập biên bản nghiệm thu các công việc khác.

Hướng dẫn này không chỉ phù hợp với công trình giao thông, hạ tầng, thủy lợi mà còn có thể ứng dụng linh hoạt với các công tác tương tự của công trình dân dụng, công nghiệp... hoặc hỗn hợp các công trình xây dựng khu đô thị.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom