Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thành phần tham gia nghiệm thu xây dựng

hamhochoi.tc

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Bài viết
146
Điểm thành tích
28
Vấn đề về thành phần tham gia nghiệm thu xây dựng
Theo quy định thì trong biện bản nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thì không cần phải ký, đóng dấu nhưng không hiểu sao e thấy thực tế thì biên bản này dùng để thanh toán khối lượng và có ký đóng dấu hẳn hoi, và phía CĐT luôn bắt bẻ như vậy.
 

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
theo quy định thì trong biện bản nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thì không cần phải ký, đóng dấu nhưng không hiểu sao e thấy thực tế thì biên bản này dùng để thanh toán khối lượng và có ký đóng dấu hẳn hoi, và phía CĐT luôn bắt bẻ như vậy.
Chào bạn, bạn phải đưa các mẫu biên bản nghiệm thu trong Nghị định và tiêu chuẩn hiện hành cho Chủ đầu tư và giải thích rõ với Chủ đầu tư về việc này là được. Các Biên bản nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công xây dựng thì chỉ cần Tư vấn giám sát và đơn vị thi công ký với nhau là được (không cần phải đóng dấu), chỉ khi nào làm biên bản xử lý kỹ thuật hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình thì mới cần đầy đủ các bên ký ta đóng dấu./.
 

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
theo quy định thì trong biện bản nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thì không cần phải ký, đóng dấu nhưng không hiểu sao e thấy thực tế thì biên bản này dùng để thanh toán khối lượng và có ký đóng dấu hẳn hoi, và phía CĐT luôn bắt bẻ như vậy.
Bạn không nói rõ dự án của bạn thuộc nhóm nào nên cũng không rõ bạn đề cập đến quy định nào. Thông thường, biên bản nghiệm thu bộ phận, hạng mục thì chỉ do kỹ thuật A, B ký, như vậy thì sao đóng được dấu? Khi CĐT có yêu cầu ký và đóng dấu thì bạn chỉ cần giải thích / đề nghị họ nêu rõ lý do, căn cứ của việc đó. Tôi không nghĩ là giám đốc của CĐT thích ký nhiều như thế đâu.
 

phucdinhnguyen

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
0
Theo quy định thì BB nghiệm thu bộ phận, công việc của công trình chỉ do cán bộ kỹ thuật của A,B tham gia ký thồi. Không cần phải có đóng dấu gì cả. Bạn cần giải thích cho CĐT thì được thôi. Có thể CĐT hiểu nhầm sang BB nghiệm thu khối lượng kỹ thuật hay BB nghiệm thu bàn giao nên đòi đóng dấu đấy.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.707
Điểm thành tích
113
Tại thời điểm hiện hành Thông tư số 26/2016/TT-BXD đang có hiệu lực, khi có thông tư mới thay thế các bạn chủ động cập nhật nhé:

Điều 8. Nghiệm thu công việc xây dựng
2. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:
a) Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;
b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính;
c) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.
3. Thành phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp đồng EPC:
a) Người giám sát thi công xây dựng của tổng thầu EPC hoặc người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư đối với phần việc do mình giám sát theo quy định của hợp đồng;
b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của tổng thầu EPC.
Trường hợp tổng thầu EPC thuê nhà thầu phụ thì người phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ ký biên bản nghiệm thu;
c) Đại diện chủ đầu tư theo thỏa thuận với tổng thầu (nếu có).
4. Trường hợp nhà thầu là liên danh thì người phụ trách trực tiếp thi công của từng thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện.

Điều 9. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng
2. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:
a) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền;
b) Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;
b) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng;
c) Người đại diện theo pháp luật của các nhà thầu chính thi công xây dựng hoặc tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu; trường hợp nhà thầu là liên danh phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật của từng thành viên trong liên danh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
d) Người đại diện của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;
đ) Người đại diện theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án hoặc người được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Chat tawk GXD

Top Bottom