Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tổng hợp chỉ số giá, suất vốn đầu tư theo các năm

Thành viên đã xem (Total:0)

Status
Không mở trả lời sau này.

thuonghieu

<font color="red">Xây dựng thương hiệu cùng GIAXAY
#1
Năm 2007

  1. Công văn số 1599/BXD-VP ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng công bố Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng - Download - Thảo luận
  2. Công văn số 1600/BXD-VP công bố Suất vốn đầu tư XDCT năm 2007 của Bộ Xây dựng - Download - Thảo luận
  3. Công văn số 1601/BXD-VP ngày 25/7/2007 về việc công bố Chỉ số giá Xây dựng của Bộ Xây dựng - Download - Thảo luận
  4. Chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2007 kèm theo văn bản công bố số 2194/BXD-VP ngày 12/10/2007 của Bộ Xây dựng - Download - Thảo luận
Năm 2008

  1. QĐ số 12/2008 về Biểu giá chuẩn Suất vốn đầu tư TP Hồ Chí Minh - Download - Thảo luận
  2. Chỉ số giá xây dựng quý I năm 2008 theo công văn số 662/BXD-VP ngày 10/4/2008 - Download - Thảo luận
  3. QĐ số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND TP Hồ Chí Minh về điều chỉnh bổ sung 1 số nội dung tại QĐ 12/2008 về Biểu giá chuẩn Suất vốn đầu tư - Có hiệu lực từ 10/8/2008 - Download - Thảo luận
  4. Chỉ số giá xây dựng quý II năm 2008 theo công văn số 1781/BXD-VP ngày 28/8/2008 - Download - Thảo luận
Năm 2009
8. Chỉ số giá quý I 2009
Kích vào đây để tải về - Download

9.Chỉ số giá quý II 2009
Kích vào đây để tải về - Download
__________________
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.