Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tổng hợp văn bản QPPL về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và xử phạt VPHC

DutoanGXD

SmartSoftware
Bài viết
860
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Công ty tư vấn, Giáo viên, giảng viên
Nhân ngày thành lập Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2010); Tôi có một đề tài nhỏ; Hy vọng, với đề tài “Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và xử phạt vi phạm hành chính” được truyền tải trên các trang Web sẽ tạo thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu các văn bản luật và dễ dàng chia sẽ đến với mọi người; giúp ích cho cán bộ thanh tra, cán bộ làm công tác tham mưu nắm vững các quy định của pháp luật để thực hiện công việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và xử phạt VPHC được tốt hơn; đồng thời tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật tới mọi người dân.

A. MỞ ĐẦU:
Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết KNTC của công dân, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền không những phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng mà còn phát hiện và khắc phục được những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách đã làm cho tệ tham nhũng có cơ hội phát sinh, phát triển. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC là một biện pháp thiết thực, có hiệu quả nhằm đảm bảo cho thắng lợi của cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay. Do đó, để nâng cao chất lượng tham mưu xử lý trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC cần phải có hệ thống và cập nhật các văn bản mới nhất để nắm vững các quy định của pháp luật trong việc tham mưu xử lý. Đây chính là lý do tôi chọn đề tài: “Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và xử phạt vi phạm hành chính”.

B. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
1. Cập nhật và tổng hợp các File văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) từ khi có Luật Thanh tra, Luật KNTC và Pháp lệnh xử phạt VPHC cho đến nay.

2. Hệ thống các văn bản QPPL nhằm nắm vững các quy định của pháp luật để nâng cao chất lượng tham mưu xử lý công việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và xử phạt VPHC.

3. Toàn bộ văn bản QPPL về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và xử phạt VPHC là các File word được nén vào 01 Folder và đưa lên trang Web của Sở Xây dựng hoặc nhiều trang Web khác để dễ dàng chia sẽ đến với mọi người; giúp ích cho cán bộ thanh tra, cán bộ làm công tác tham mưu nắm vững các quy định của pháp luật để thực hiện công việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và xử phạt VPHC được tốt hơn; đồng thời tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật tới mọi người dân. Hiện nay, tôi đã thực hiện đưa toàn bộ File văn bản QPPL này lên một trang Web để tuyên truyền pháp luật và chia sẽ với mọi người.

Chúc mừng ngày Thanh tra Việt Nam=D>
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

DutoanGXD

SmartSoftware
Bài viết
860
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Công ty tư vấn, Giáo viên, giảng viên
Tổng hợp các văn bản pháp luật về hoạt động Thanh tra xây dựng (update: 07/7/2013)

1. Nghị định 180/2007/NĐ-CP, ngày 07/12/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

2. Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

3. Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/07/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

4. Luật thanh tra số 56/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.


5. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

6. Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

7. Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.

8. Nghị quyết số 24/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.

9. Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng.

Còn tiếp... các bạn đồng nghiệp bổ sung thêm nha; trân trọng cảm ơn!
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

namthanhtv

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
thank you

hichic. giờ mới biết cái này@@
Cảm ơn bạn rất nhiều. Hy vọng bạn sẽ tích cực đưa ra những bài viết bổ ích hơn nữa
!!!!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Lệnh xuất bảng số liệu theo dõi kết quả thí nghiệm bê tông theo R3, R7, R28
  • 6
  • 1
Trên phần mềm QLCL GXD bạn chạy lệnh Quản lý > Xuất kết quả thí nghiệm công việc (xem hình). Lệnh này sẽ xuất cho bạn bảng lấy mẫu, theo dõi kết quả thí nghiệm bê tông theo R3, R7, R28. Tức là: Khi bạn nhập đầu việc vào sheet Danh mục NT công...
Top Bottom