Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần

Status
Không mở trả lời sau này.

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#21
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 19
Từ ngày : 16/12/2012 - 22/12/2012
-------------------------
Chính phủ

- Quyết định số 56/2012/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công

Bộ xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

Bộ Tài chính

- Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH ngày 19/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người

- Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Bộ tư pháp

- Quyết định 3876/QĐ-BTP ngày 17/12/2012 của Bộ Tư pháp về Quy chế “Phối hợp quản lý và xử lý tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước của Bộ Tư pháp khi dự án kết thúc hoặc dự án chưa kết thúc nhưng có tài sản phải xử lý”.
 
Last edited by a moderator:

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#22
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 20
Từ ngày : 23/12/2012 - 29/12/2012
-------------------------
Chính phủ

- Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 29/12/2012 của Chính phủ: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2012.

Bộ xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

- Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí bảo trì cho công trình xây dựng

Bộ Tài chính

- Thông tư 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính về quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Thông tư 34/2012/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ.
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#23
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 21
Từ ngày : 30/12/2012 - 06/01/2013
-------------------------
Chính phủ

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ về hướng dẫn Luật lưu trữ

- Nghị định số 03/2013/NĐ-CP ngày 04/01/2013 của Chính phủ về hướng dẫn Nghị quyết số 49/2010/QH12 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

Bộ xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#24
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 22
Từ ngày : 07/01/2013 - 13/01/2013
-------------------------
Chính phủ

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do Chính phủ ban hành

- Nghị định 04/2013/NĐ-CP ngày 7/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

- Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bộ xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Công văn 128/BKHĐT-QLĐT ngày 7/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#25
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 23
Từ ngày : 14/01/2013 - 20/01/2013
-------------------------
Chính phủ

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Bộ xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Tham gia
23/7/07
Bài viết
1.524
Thích
468
Điểm thành tích
113
Tuổi
34
Website
www.giaxaydung.vn
#26
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng trong tuần
Số : 24
Từ ngày : 21/01/2013 - 27/01/2013
-------------------------

Bộ xây dựng

- Công văn trả lời của Bộ xây dựng.

- Chỉ thị 01/CT-BXD ngày 23/1/2013 tăng cường thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Xây dựng ban hành.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên