Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Trao đổi về Thông tư 09/2016/TT-BXD

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
220
Điểm thành tích
43
Lĩnh vực
Theo mục c, khoản 6.3 Điều 6 của Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016:
T"hành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm":
- Đại diện bên giao thầu là: Tên của người đại diiện của Chủ đầu tư (giám đốc hoặc người được ủy quyền)
- Đại diện bên nhận thầu là: Tên của người đại diện nhà thầu (Giám đốc nhà thầu, hoặc người được ủy quyền)
- Đại diện nhà tư vấn là: Tên của người đại diện nhà tư vấn (Giám đốc nhà tư vấn, hoặc người được ủy quyền).
Có thắc mắc muốn mọi người trao đổi nhe sau:
1. Mục c lại thuộc khoản 6.3 là: "Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành". Như vậy có thể hiểu là nghiệm thu công việc. Với nghiệm thu công việc thì chỉ cần kỹ thuật trực tiếp của nhà thầu và cán bộ giám sát của chủ đầu tư, giám sát của tư vấn giám sát là đủ rồi.
2. Như vậy công tác nghiệm thu, bàn giao ở đây đcó thể được hiểu là nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng có đúng không (vì toàn người đại diện của các bên tham gia ký niên bản).
Mọi người góp ý với, mình cứ thắc mác về mục này, trước theo Thông tư số 09 /2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 củng có mục này mình nghỉ qua Thông tư mới sẽ không có nhưng vẫn còn.
 

Vanphuongdlsl

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Theo mục c, khoản 6.3 Điều 6 của Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016:
T"hành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm":
- Đại diện bên giao thầu là: Tên của người đại diiện của Chủ đầu tư (giám đốc hoặc người được ủy quyền)
- Đại diện bên nhận thầu là: Tên của người đại diện nhà thầu (Giám đốc nhà thầu, hoặc người được ủy quyền)
- Đại diện nhà tư vấn là: Tên của người đại diện nhà tư vấn (Giám đốc nhà tư vấn, hoặc người được ủy quyền).
Có thắc mắc muốn mọi người trao đổi nhe sau:
1. Mục c lại thuộc khoản 6.3 là: "Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành". Như vậy có thể hiểu là nghiệm thu công việc. Với nghiệm thu công việc thì chỉ cần kỹ thuật trực tiếp của nhà thầu và cán bộ giám sát của chủ đầu tư, giám sát của tư vấn giám sát là đủ rồi.
2. Như vậy công tác nghiệm thu, bàn giao ở đây đcó thể được hiểu là nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng có đúng không (vì toàn người đại diện của các bên tham gia ký niên bản).
Mọi người góp ý với, mình cứ thắc mác về mục này, trước theo Thông tư số 09 /2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 củng có mục này mình nghỉ qua Thông tư mới sẽ không có nhưng vẫn còn.
"Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao"
Theo mình thì thành phần này chỉ là thành phần nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng thôi,
Còn thành phần nghiệm thu công việc vẫn như cũ,CB giám sát và CB kỹ thuật thôi.
 

Vankhanh1978

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Bạn nên đọc kỹ: (Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành:): Sp ở đây là khi bạn làm nhà bạn giao cho một ông nào đó làm thi công, vậy khi ông đó làm xong căn nhà cho bạn thì bạn mới trả tiền.
- Nghiệm thu hoàn thành Sản phẩm tức là nhà thầu phải làm xong toàn bộ các cv của Hồ sơ thiết kế đề ra. mà sản phẩm đó là của ông CĐT nên khi đi nghiệm thu bàn giao sản phẩm đương nhiên là phải có đầy đủ các thành phần mà CĐT đã ký hợp đồng và bỏ tiền ra thuê:
Ngoài CĐT những TP liên quan gồm:
Tư vấn thiết kế:
Tư vấn giám sát
( Ban QLDA) nếu có
Đại diện các nhà thầu tham gia ký hợp đồng với CĐT
- Nghiệm thu CV là nghiệm thu một cv trong một hạng mục (Thành phần chỉ cần TVGS và nhà thầu)
- Nghiệm thu Hạng mục là nghiệm thu toàn bộ cv trong một hạng mục đã được hoàn thành ( TP cần có đại diện CĐT, TVGS và nhà thầu.
- Nghiệm thu hoàn thành thì Như trên ( Nghiệm thu hoàn thành sản phẩm theo Hợp đồng đã được ký kết giữa CĐT và Nhà thầu)
 

cauduongxmen

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
14
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Bạn nên đọc kỹ: (Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành:): Sp ở đây là khi bạn làm nhà bạn giao cho một ông nào đó làm thi công, vậy khi ông đó làm xong căn nhà cho bạn thì bạn mới trả tiền.
- Nghiệm thu hoàn thành Sản phẩm tức là nhà thầu phải làm xong toàn bộ các cv của Hồ sơ thiết kế đề ra. mà sản phẩm đó là của ông CĐT nên khi đi nghiệm thu bàn giao sản phẩm đương nhiên là phải có đầy đủ các thành phần mà CĐT đã ký hợp đồng và bỏ tiền ra thuê:
Ngoài CĐT những TP liên quan gồm:
Tư vấn thiết kế:
Tư vấn giám sát
( Ban QLDA) nếu có
Đại diện các nhà thầu tham gia ký hợp đồng với CĐT
- Nghiệm thu CV là nghiệm thu một cv trong một hạng mục (Thành phần chỉ cần TVGS và nhà thầu)
- Nghiệm thu Hạng mục là nghiệm thu toàn bộ cv trong một hạng mục đã được hoàn thành ( TP cần có đại diện CĐT, TVGS và nhà thầu.
- Nghiệm thu hoàn thành thì Như trên ( Nghiệm thu hoàn thành sản phẩm theo Hợp đồng đã được ký kết giữa CĐT và Nhà thầu)
nghiệm thu hoàn thành khác với bàn giao công trình đưa vào sử dụng nhé sao lại có cả tư vấn thiết kế (cái này là trách nhiệm chủ đầu tư, TVGS, nhà thầu thi công chứ)
 

Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Khóa học Kỹ sư Quantity Surveyor (Kỹ sư QS GXD) tại Hồ Chí Minh khai giảng
  • 599
  • 4
Thời gian là thứ quý giá nhất trong cuộc đời, có đặc điểm: chỉ trôi 1 chiều, hữu hạn và rất nghiệt ngã. Mỗi phút giây trôi qua chúng ta không cách gì lấy lại được, tiền tỷ cũng ko mua lại được. Ở lớp Kỹ sư QS chúng tôi chia sẻ với bạn thứ quý...
Top Bottom