Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Vai trò Nhà tư vấn trong thầu EPC ?

  • Khởi xướng chuotdong
  • Ngày gửi
C

chuotdong

Guest
Các bạn cho tôi hỏi, nếu Chủ đầu tư quyết định mua bán thiết bị và xây dựng với hình thức EPC thì Đơn vị tư vấn lập Dự án EPC có được tham gia trong 1 liên danh sau này khi làm Thiết kế -Thi công - Lắp đặt trọn gói không nhỉ ?
Nội dung của 1 dự án EPC có khác gì với dự án thông thường (là dự án có 2 hoặc 3 bước theo Luật XD) ? có cần Thiết kế cơ sở không ?
 
T

tatylic

Guest
Theo em hiểu thì là không có vấn đề gì :
-Sau khi Tư vấn lập dự án, Tổ chức tư vấn hoàn toàn có quyền tham gia dự thầu, hoặc tham gia vào liên danh dự thầu gói thầu EPC.Đây cũng có thể coi là một hình thức khống chế chi phí dự án đầu tư.
Đấy cũng chỉ là ngu ý của em,em chưa tìm hiểu sách vở cụ thể, mong các bác gõ đầu cho em thông!
 
D

Doimoi

Guest
Các Bác cho Em hỏi một chút về vai trò giám sát thi công của Chủ đầu tư và giám sát thi công của Tổng thầu trong EPC ntn? Trong đó thì ai là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng công trình xây dựng? Có văn bản nào nói rõ về vấn đề này ko?
 
Last edited by a moderator:
B

Binhvothanh

Guest
Các Bác cho Em hỏi một chút về vai trò giám sát thi công của Chủ đầu tư và giám sát thi công của Tổng thầu trong EPC ntn? Trong đó thì ai là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng công trình xây dựng? Có văn bản nào nói rõ về vấn đề này ko?
Các Bác cho Em hỏi một chút về vai trò giám sát thi công của Chủ đầu tư và giám sát thi công của Tổng thầu trong EPC ntn? Trong đó thì ai là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng công trình xây dựng? Có văn bản nào nói rõ về vấn đề này ko?
---
1.Chất lượng công trình luôn do nhà thầu thi công chịu
2.Giám sát của Tổng thầu kiểm tra giám sát nhà thầu phụ
3.Giám sát của CDT kiểm tra giám sát Giám sát tổng thầu
Để nghiên cứu thêm xem trong ND 209
 
D

Doimoi

Guest
@Binhvothanh
Cái NĐ 209 E đọc nát ra rồi, nhưng nói chung chung lắm. Cụ thể là Em hỏi, khi nghiệm thu công việc của NT phụ thì Ai là người có tiếng nói quyết định (Vì theo 209 y/c cả hai Ông GS cùng ký vào nên khó xử quá). Ông GS của CDT thì chỉ giám sát Ông NT chính, nhưng NT chính có làm đâu mà toàn thầu phụ làm thôi mà việc này theo quy định là Ông GS của Tổng thầu chịu trách nhiệm, thế là cứ lằng nhằng. Em hiểu là GS của tổng thầu chịu trách nhiệm nghiệm thu cái công việc theo 4A của NT phụ, còn Ông GS của CDT cũng chỉ đóng vai trò GS quá trình NT như là vai trò Bên A trong các công việc ko phải tổng thầu. Vì ko rõ ràng, nên NT phụ nhiều khi đứng giữa hai dòng nước, xin đc chữ ký ông này thì mất Ông kia, nên bọn E toàn đùa là Một cổ hai tròng thôi, sao lại phức tạp thế nhỉ?Có văn bản nào hướng dẫn cụ thể hơn ko? Chứ cái 209 đọc cũng chưa rõ, toàn chung chung thôi.
 
B

Binhvothanh

Guest
Thế này nhé, việc nghiệm thu phải thực hiện ở hiện trường. Bản chất là cùng một lúc cả "bên" nghiệm thu, đó là Thầu phụ, GS Tổng thầu, Tư vấn GS của CDT. Nếu ai không đồng ý nghiệm thu (GS Tổng thầu hay GS CDT) phải đưa ra ý kiến căn cứ trên văn bản quy định , Nếu tranh cãi thì Chủ Đầu tư là người Quyết định (tham khảo thêm ở phần Điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng).
Để biết rõ hơn xem thêm TCXDVN 371 :2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
 
D

Doimoi

Guest
Có Bác nào quan tâm về vấn đề này thì có câu trả lời đây

Cục Giám định có công văn số 600/GĐ-GĐ1 trả lời câu hỏi về về thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu công việc xây dựng
14.08.2007 15:05
Ông Trương Ngọc Lanh, địa chỉ Email (tnlanh@yahoo.com) hỏi: "Theo khoản 3 điều 24 của Nghị định 209/2004 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng:
+ Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư được hiểu như thế nào? Là chuyên viên của Chủ đầu tư được cử trực tiếp theo dõi công trình, hay Giám sát trưởng của nhà thầu Tư vấn giám sát, hay chỉ cần Giám sát viên của nhà thầu Tư vấn giám sát?
+ Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình được hiểu như thế nào? Là Chỉ huy trưởng công trình, hay chỉ cần cán bộ kỹ thuật trực tiếp thi công công việc nghiệm thu?"


Sau khi nghiên cứu thư ngày 06/8/2007 của ông Trương Ngọc Lanh (tnlanh@yahoo.com) công tác tại Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 thuộc Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh về thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu công việc xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các thành phần tham gia nghiệm thu công việc xây dựng không phân biệt nguồn vốn được quy định tại khoản 3 Điều 24 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP và khoản 3.7 mục II của Thông tư 12/2005/TT-BXD cụ thể như sau:

1.1. Khi không thực hiện tổng thầu:

a) Phía chủ đầu tư: Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư. Người này được hiểu như sau :

- Là kỹ sư giám sát của Ban quản lý dự án khi Ban có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng theo quy định tại Điều 62 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/ 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Là kỹ sư giám sát của nhà thầu giám sát thi công xây dựng được Ban quản lý dự án thuê khi Ban không có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng theo quy định tại Điều 62 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/ 2005.

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng: Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình (trong phần ký biên bản để gọn nên chỉ ghi là kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình).

Đây là kỹ sư trực tiếp hướng dẫn công nhân thi công, trực tiếp kiểm tra và tự nghiệm thu trước khi mời các thành phần được quy định tại khoản 3.6 mục II của Thông tư 12/2005/TT-BXD thực hiện nghiệm thu nội bộ, bao gồm: Đội trưởng (hoặc chỉ huy trưởng công trường trong trường hợp không có đội trưởng), Tổ trưởng tổ công nhân trực tiếp thi công, Đại diện Tổ quản lý chất lượng giúp Chỉ huy trưởng công trường, Đại diện của Phòng kỹ thuật của nhà thầu thi công xây dựng (phòng kỹ thuật của Tổng Công ty hoặc Công ty tùy theo pháp nhân nào ký hợp đồng), Đại diện nhà thầu thi công công việc tiếp nhận để tiếp tục thi công (nếu có, thí dụ như nhà thầu lắp đặt thiết bị cùng nghiệm thu móng thiết bị với nhà thầu thi công xây dựng).

c) Phía nhà thầu thiết kế : Đối với các công việc xây dựng khó khắc phục khiếm khuyết khi triển khai các công việc tiếp theo như công tác thi công phần ngầm, phần khuất các hạng mục công trình chịu lực quan trọng thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thiết kế cùng tham gia nghiệm thu.

1.2. Khi thực hiện tổng thầu:

a) Phía tổng thầu: Người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu. Người này được hiểu như sau :

- Là kỹ sư giám sát của Nhà thầu tổng thầu khi Nhà thầu tổng thầu có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng theo quy định tại Điều 62 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/ 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Là kỹ sư giám sát của nhà thầu giám sát thi công xây dựng được Nhà thầu tổng thầu thuê khi Nhà thầu tổng thầu không có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng theo quy định tại Điều 62 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/ 2005.

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng: Nguời phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình.

c) Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư ( đã giải thích ở điểm a khoản 1.1 văn bản này) tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu đối với nhà thầu phụ và ghi ý kiến nhận xét của mình vào biên bản nghiệm thu về công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

2. Khi thực hiện hợp đồng tổng thầu hoặc liên danh ( tổ hợp) các nhà thầu thì nhà thầu phụ hoặc nhà thầu thành viên của liên danh thực hiện nghiệm thu nội bộ, không có sự tham gia của tổng thầu thông qua Ban điều hành tổng thầu hoặc của Đại diện liên danh.

3. Khi lập biên bản nghiệm thu công việc, các thành phần trực tiếp nghiệm thu nêu tại mục 1 văn bản này được thể hiện như sau:

3.1. Khi không thựchiện tổng thầu:

a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư :

+ Ông Trần Văn G. – kỹ sư giám sát của Ban quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Sơn Lâm hoặc của Công ty tư vấn nhiệt điện miền Đông ( khi Ban quản lý dự án thuê);

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình:

+ Ông Hoàng Văn Q.- Kỹ sư của Đội hoặc Xí nghiệp 5- Công ty xây dựng số 1- Tổng công ty xây dựng miền Bắc.

3.2. Khi thực hiện tổng thầu:

a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu:

+ Ông Lê Quang M.- Kỹ sư Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Sơn Lâm của Tổng Công ty lắp máy miền Bắc hoặc của Công ty tư vấn kiểm định xây dựng Hồ Tây ( khi tổng thầu thuê).

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình:

+ Ông Phạm Hoàng V.- Kỹ sư của Đội hoặc Xí nghiệp 6- Công ty xây dựng số 2- Tổng công ty xây dựng miền Bắc.

c) Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư:

+ Trần Hoàng K.- Kỹ sư Phòng quản lý chất lượng của Ban quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Sơn Lâm.
 

letuxd

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
@Binhvothanh
Cái NĐ 209 E đọc nát ra rồi, nhưng nói chung chung lắm. Cụ thể là Em hỏi, khi nghiệm thu công việc của NT phụ thì Ai là người có tiếng nói quyết định (Vì theo 209 y/c cả hai Ông GS cùng ký vào nên khó xử quá). Ông GS của CDT thì chỉ giám sát Ông NT chính, nhưng NT chính có làm đâu mà toàn thầu phụ làm thôi mà việc này theo quy định là Ông GS của Tổng thầu chịu trách nhiệm, thế là cứ lằng nhằng. Em hiểu là GS của tổng thầu chịu trách nhiệm nghiệm thu cái công việc theo 4A của NT phụ, còn Ông GS của CDT cũng chỉ đóng vai trò GS quá trình NT như là vai trò Bên A trong các công việc ko phải tổng thầu. Vì ko rõ ràng, nên NT phụ nhiều khi đứng giữa hai dòng nước, xin đc chữ ký ông này thì mất Ông kia, nên bọn E toàn đùa là Một cổ hai tròng thôi, sao lại phức tạp thế nhỉ?Có văn bản nào hướng dẫn cụ thể hơn ko? Chứ cái 209 đọc cũng chưa rõ, toàn chung chung thôi.
Bạn phân nhiều GS quá, GS CDT sẽ có ý kiến khi thấy GS CDT thuê chưa làm hết trách nhiệm hoặc nhận thấy NT vi phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. GS tổng thầu cũng như là bộ phận của Nhà thầu kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình. Bạn hãy đặt mình vào các vị trí đó, Bạn sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Chúc Bạn thành công và hạnh phúc !
 
V

viettq

Guest
hi anh/em!

Khi thực hiện tổng thầu điều chúng ta cần lưu ý là năng lực của người giám sát mà chủ đầu tư thuê (vì cđt không đủ năng lực vừa giám sát tư vấn, cũng cấp vật tư thiết bị, thi công) ít nhất phải đủ chứng chỉ hành nghề về ba mặt EPC (vì Bộ xây dựng cũng chưa hướng dẫn anh/em ta một chứng chỉ hành nghề EPC), theo ngu ý của tôi thì phải có 03 người cho đủ EPC giám sát 03 lĩnh vực từng bước theo NĐ 209, 49 về quản lý chất lượng: khảo sát; thiết kế; thi công.
Chúc anh/em thành công
 

cehtg

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Chào các anh/em,

Sau khi đọc qua các câu trả lời cho đề tài này thì mình thấy chưa rõ ràng, mỗi người 1 ý.
Theo mình thì: với dạng hợp đồng EPC (Silver book), Tổng thầu EPC sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc thiết kế, xin phép xây dựng, thi công và mua sắm thiết bị, thuê TVGS để đảm bảo yêu cầu về nghiệm thu chất lượng công trình và hoàn công theo quy định của nhà nước. Đồng thời CDT có thể thuê hoặc tự mình giám sát quá trình thực hiện hợp đồng của Nhà thầu nhưng chỉ với hình thức chứng kiến, kiểm tra thông thường chứ không phải là nghiệm thu kỹ thuật và cũng không có trách nhiệm do những sai sót gây ra bởi nhà thầu EPC, trong quá trình kiểm định hoàn thành và sau khi hoàn thành, GS của CDT sẽ tham gia, theo dõi quá trình để đảm bảo mọi hạng mục đều đạt, sau đó nhà thầu EPC mới có thể bàn giao cho CDT. Cứ xem như GS của CDT là chủ nhà, họ có quyền kiểm tra, cho ý kiến, đồng ý hoặc không đồng ý tiếp nhận bàn giao, chứ không có trách nhiệm đối với công việc nghiệm thu cho nhà thầu.
Hy vọng với đóng góp ít ỏi của mình có thể giúp bạn 1 phần nào trong công việc.
 
C

chuotdong

Guest
Giám sát khi tổng thầu EPC có thể chỉ giám sát, nghiệm thu từng công đoạn thôi, tuy nhiên về văn bản thì không nói rõ. Phải hiểu: Chủ đầu tư đã chấp nhận EPC rồi thì cũng chỉ quan tâm đến kết quả được cuối cùng. Việc giám sát cũng để đảm bảo đi đến kết quả cuối cùng đó. Đọc ND 2009 viết rất mờ về vai trò các bên
 
Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 336
  • 1
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom