Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Văn bản thỏa thuận nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Thành viên đã xem (Total:4)

nguyenhung3780

Thành viên mới
#1
Bên mình đang triển khai thực hiện dự án BT, hiện nay đã có chủ trương và đang triển khai hồ sơ đề xuất. Minh đang cần gấp mẫu Văn bản thỏa thuận giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi, cả nhà ai đã làm dự án BT hay có mẫu gửi mình xin với.
 

phangoc

Thành viên mới
#2
Văn bản thỏa thuận có các nội dung chính sau:
1. Chấp thuận năng lực của các đơn vị tham gia bước lập Báo cáo NCKT.
2. Chi phí tư vấn tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Lập KSĐC; Giám sát KSĐC; ĐTM; Lập báo cáo NCKT; Thẩm tra)
3. Các thỏa thuận nếu không được lựa chọn là Nhà đầu tư