Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xin cao nhân chỉ dạy FinalCAD

Thành viên đã xem (Total:0)

Tan Bui

Thành viên mới
#1
Công ty em đang đi vào ứng dụng phần mềm FinalCAD, nhưng em lại mù tịt về phần mềm này. Có anh/chị nào biết rõ về phần mềm này chỉ giúp em với.

Em thấy bảo nó là phần mềm kiểm tra chất lượng xây dựng trên nền BIM. Vậy ứng dụng của nó chỉ để kiểm tra chất lượng thôi ạ?

Cảm ơn!