TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Phần mềm Dịch thuật GXD translate software

Giải pháp dịch nhanh các bảng tính Excel
Chủ đề
3
Bài viết
6
Chủ đề
3
Bài viết
6

Bidding, estimate and Contract Documents

Hồ sơ thầu, dự toán và Hợp đồng
Chủ đề
106
Bài viết
581
Chủ đề
106
Bài viết
581

Legal documents, Codes, Standards & Specification

Văn bản pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật
Chủ đề
129
Bài viết
447
Chủ đề
129
Bài viết
447

QS, QA/QC, Project Management Ebooks

Tài liệu Quản lý dự án
Chủ đề
46
Bài viết
200
Chủ đề
46
Bài viết
200

Construction Engineering Books Articles Magazines

Sách, báo, tạp chí chuyên ngành cho kỹ sư xây dựng
Chủ đề
117
Bài viết
593
Chủ đề
117
Bài viết
593

Glossary of Civil Engineering Terminologies

Thuật ngữ chuyên ngành
Chủ đề
197
Bài viết
1K
Chủ đề
197
Bài viết
1K

TOEIC, IELTS, Everyday Business English

Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh học thuật
Chủ đề
653
Bài viết
1,3K
Chủ đề
653
Bài viết
1,3K
Top