Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hệ thống quản lý tòa nhà

P
Trả lời
37
Đọc
23K
Trả lời
15
Đọc
16K
vuson_bkhn
V
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom