máng lưới inox

  1. H

    Vì sao sử dụng máng lưới sẽ giúp quản lý cáp dễ dàng hơn?

    Máng lưới là một dạng máng cáp được xây dựng từ vật liệu lưới, và nó được sử dụng để cung cấp hỗ trợ cho cáp dữ liệu. Quản lý cáp thích hợp là cáp được tổ chức ở một nơi. Nó thường được sử dụng khi có rất nhiều cáp nhỏ được nối dây. Loại máng này thường được làm bằng thép hoặc inox 304 là chủ...
Top