thiết kế nhà xưởng

  1. www.songnam.net

    Tư Vấn Thẩm Tra Thiết Kế, Thẩm Tra Dự Toán

    Tư vấn thẩm tra thiết kế là công việc kiểm tra hồ sơ thiết kế của một đơn vị tư vấn độc lập khác nhằm bảo đảm rằng hồ sơ thiết kế tuân thủ đúng các yêu cầu về mặt kỹ thuật so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành. Thẩm tra thiết kế là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực...
  2. xaydungsongnam

    Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Song Nam.

    Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam được phát triển từ bộ phận tư vấn thiết kế: lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, tư vấn thẩm tra thiết kế. Song Nam rất tự hào là đã thực hiện rất nhiều loại công trình từ nhà xưởng, cao ốc văn phòng...
Top