10 bước bắt đầu làm BIM theo bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 19650

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.589
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
10 bước bắt đầu làm BIM theo bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 19650:

1) Tìm hiểu về bộ tiêu chuẩn ISO 19650 (từ phần 1 đến phần 5, trước tiên 1 và 2)

2) Tham khảo các bài viết, tài liệu, lời khuyên thiết thực về từng loại tài liệu ISO 19650 (EIR, AIR, BEP, v.v.)

3) Nắm các bước hướng dẫn để tạo OIR, PIR, AIR, EIR, BEP, Ma trận trách nhiệm, Biểu đồ RACI, TIDP, MIDP

4) Nắm bắt cách sử dụng phương pháp tiếp cận Mức độ cần thông tin (Level of Information Need)

5) Hiểu việc sử dụng và tầm quan trọng của các mẫu dữ liệu BIM

6) Mô tả cách thực hiện Giao thức thông tin cho các hợp đồng BIM

7) Tạo dựng bộ các mẫu, biểu mẫu (ngoại tiến, trực tuyến) để tạo quy trình làm việc tuân thủ ISO cho tổ chức của bạn hay của riêng bạn

8) Kiếm việc, thiết lập các hợp đồng công việc

9) Sử dụng bộ các mẫu, biểu mẫu đó để thực hiện công việc tuân thủ ISO

10) Rút kinh nghiệm, cải tiến, biên tập hoàn thiện thêm các bộ biểu mẫu, tích lũy thêm liên tục

Tôi xin giải thích một số thuật ngữ sẽ gắn với các loại tài liệu:

- OIR - Yêu cầu thông tin tổ chức
- PIR - Yêu cầu thông tin dự án
- EIR - Yêu cầu thông tin trao đổi
- AIR - Yêu cầu thông tin tài sản
- Pre-BEP - Kế hoạch tiền thực hiện BIM (trước thỏa thuận)
- BEP - Kế hoạch thực hiện BIM
- RM - Ma trận trách nhiệm
- TIDP - Kế hoạch phân phối, cung cấp thông tin công việc
- RISK – Đăng ký rủi ro
- MIDP - Kế hoạch phân phối thông tin tổng thể
- RACI - Biểu đồ phân công trách nhiệm (R - Responsible: trách nhiệm thực thi, A - Accountable: trách nhiệm giải trình, C - Consult: tham vấn, I - Inform: thông báo, báo tin.)

10 bước trên được tôi phác thảo ra ngày 24/06/2024 khi tham khảo một số tài liệu nước ngoài. Quá trình làm việc tôi sẽ biên tập, hoàn thiện thêm.
 

Top