Ai co gui minh xin voi

TruongVietAnh

Thành viên nhiều triển vọng
Ai đã từng làm bản Biểu đồ tiến độ giải ngân với đường cong chữ S rôi gửi mình xin một bản với.Xin cam ơn mọi người nhe.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top