Bài tập 1: Tìm hiểu cách áp dụng định mức cừ ván thép khi cừ nằm lại công trình 100%

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Các bài tập này dành cho các bạn đang nghiên cứu học tập về lập và thẩm tra dự toán, áp dụng định mức...

Bài tập 1: Sử dụng phần mềm Dự toán GXD chọn mã định mức (đơn giá) lập dự toán cho công tác: Đóng cừ ván thép tường chắn công trình bến cầu tàu cừ trước (nằm lại công trình 100%). Chiều dài cừ 12m, trong đó phần chôn trong đất cấp I là 8m, trong đất cấp II là 4m.

Bài tập 2, bài tập 3 cho tình huống cừ nằm lại công trình 1 thời gian nhất định sẽ đưa lên sau.

Các bạn quan tâm xin mới tìm tài liệu làm bài và bài làm của bạn lên. Tôi sẽ góp ý cho bài làm của các bạn sau đó gửi đáp lên diễn đàn.
Chúc các bạn thành công.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top