Bộ Kế hoạch đầu tư trả lời về tính pháp lý của hoạt động đào tạo đấu thầu của Gxd Co., ltd

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Tham gia
12/7/08
Bài viết
1.538
Điểm thành tích
113
Ngày 03/12/2008, Bộ Kế hoạch đầu tư đã có văn bản số 8836/BKH-QLĐT trả lời về tính pháp lý của cơ sở tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu của Công ty Giá Xây Dựng.
Đối chiếu văn bản 8836/BKH-QLĐT thì các điều kiện mà Công ty Giá Xây Dựng đã đáp ứng:
- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng đào tạo về đấu thầu, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình.
- Có đội ngũ giáo viên về đấu thầu (kích để xem danh sách giáo viên trên website Bộ Kế hoạch đầu tư).
- Khóa học tổ chức đủ 3 ngày, học viên tham gia đầy đủ và làm bài kiểm tra đạt yêu cầu mới được cấp chứng chỉ.
- Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 58/CP và Điều 2 tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 678/2008/QĐ/BKH ngày 02/06/2008 của Bộ KHĐT.
- Gxd Co., Ltd nằm trong Danh sách cơ sở đào tạo về đấu thầu (>> kích để xem) đăng tải trên website của Vụ Kế hoạch đấu thầu - Bộ Kế hoạch đầu tư.
- Như vậy học viên có thể hoàn toàn yên tâm khi Thanh tra, Chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan hỏi về tính pháp lý chứng chỉ đấu thầu được Gxd Co., ltd cấp. 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top