Bóc khối lượng xà gồ thép và áp định mức thế nào?

dcsvip

Thành viên mới
khi bóc khối lượng xà gồ thép C 50x100x2ly thì bóc theo định mức nào mấy a!!!
 

quochuyle09

Thành viên nhiều triển vọng
Chưa hiểu là bạn đang đo bóc khối lượng hay lập dự toán, nhưng mình có thể trả lời như sau:
1. Nếu bạn đo bóc khối lượng thì tính tổng mét dài rồi nhân với trọng lượng đơn vị: C100x50x15x2: 3.297kg/md.
2. Còn nếu lập dự toán bạn áp dụng định mức sản xuất và lắp đặt xà gồ: AI.11221; AI.61131
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top