Các bác cho em hỏi về điều chỉnh dự toán

quochungcz

Thành viên mới
Bên em là chủ đầu tư tư nhân, đang thi công công trình hạ tầng khu đô thị. Đã xong phần hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đã ký hợp đồng với nhà thầu. Do điều chỉnh quy hoạch nên phải lập lại hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán. Bên tư vấn họ lập dự toán mới theo hồ sơ thiete kế mới, không thể hiện khối lượng cũ và mới, như vậy có đúng ko. Hợp đông thi công của e là hợp đồng theo đơn giá cố định, nhưng tại thời điểm điều chỉnh thì nhà nước thay đổi đơn giá, khi làm phụ lục hợp đồng điều chỉnh thì những khối lượng theo hợp đồng cũ e vẫn giữ đơn giá cũ, còn khối lượng điều chỉnh e lấy theo đơn giá mới đúng ko các bác. Mong các bác cho ý kiến
 

nguyenhuutrinh

Quản trị cấp cao
Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin có một số ý kiến như sau:
1. Do dự án được đầu tư bởi nguồn vốn tư nhân nên việc quản lý chi phí, quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng không bắt buộc thực hiện theo các quy định của Nhà nước về quản lý chi phí và quản lý thực hiện hợp đồng.
2. Do điều chỉnh quy hoạch (được hiểu là điều chỉnh dự án) và phải thực hiện lại các bước thiết kế. Nhà thầu tư vấn thiết kế điều chỉnh lại thiết kế, tuy nhiên không thể hiện khối lượng cũ và mới. Vậy, hỏi: làm như thế đúng hay không? Thì có thể trả lời rằng: bên tư vấn thiết kế thực hiện các công việc do chủ đầu tư (là bên bạn giao). Bạn muốn người ta làm gì thì người ta làm như thế. Ban muốn thể hiện khối lượng cũ và mới thì người ta sẽ thực hiện và ngược lại. Cho nên, đúng hay sai ở đây là do bạn.
3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng: vì là vốn tư nhân, nên bên bạn và nhà thầu thi công thống nhất thương thảo điều chỉnh giá hợp đồng trên cơ sở hợp tác, bình đẳng, hài hòa lợi ích và áp dụng các điều khoản của hợp đồng đã ký kết để điều chỉnh hợp đồng (điều chỉnh giá hợp đồng và tiến độ thực hiện hợp đồng). Về điều chỉnh giá hợp đồng, bạn có thể tham khảo Điều 36, Điều 37, Điều 38 - Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015. Có vướng mắc gì thì bạn đưa thông tin lên diễn đàn để các thành viên hỗ trợ tiếp.
 

quochungcz

Thành viên mới
Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin có một số ý kiến như sau:
1. Do dự án được đầu tư bởi nguồn vốn tư nhân nên việc quản lý chi phí, quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng không bắt buộc thực hiện theo các quy định của Nhà nước về quản lý chi phí và quản lý thực hiện hợp đồng.
2. Do điều chỉnh quy hoạch (được hiểu là điều chỉnh dự án) và phải thực hiện lại các bước thiết kế. Nhà thầu tư vấn thiết kế điều chỉnh lại thiết kế, tuy nhiên không thể hiện khối lượng cũ và mới. Vậy, hỏi: làm như thế đúng hay không? Thì có thể trả lời rằng: bên tư vấn thiết kế thực hiện các công việc do chủ đầu tư (là bên bạn giao). Bạn muốn người ta làm gì thì người ta làm như thế. Ban muốn thể hiện khối lượng cũ và mới thì người ta sẽ thực hiện và ngược lại. Cho nên, đúng hay sai ở đây là do bạn.
3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng: vì là vốn tư nhân, nên bên bạn và nhà thầu thi công thống nhất thương thảo điều chỉnh giá hợp đồng trên cơ sở hợp tác, bình đẳng, hài hòa lợi ích và áp dụng các điều khoản của hợp đồng đã ký kết để điều chỉnh hợp đồng (điều chỉnh giá hợp đồng và tiến độ thực hiện hợp đồng). Về điều chỉnh giá hợp đồng, bạn có thể tham khảo Điều 36, Điều 37, Điều 38 - Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015. Có vướng mắc gì thì bạn đưa thông tin lên diễn đàn để các thành viên hỗ trợ tiếp.
Bên em làm hạ tầng khu đô thị nên vốn tư nhân nhưng sau vẫn phải bàn giao cho nhà nước quản lý. Hợp đồng ký với nhà thầu là hợp đồng theo đơn giá cố định. Sau khi điều chỉnh sẽ phát sinh thêm mã công việc, và các mã này em đang lắp đơn giá mới, còn những đầu việc cũ em vẫn để đơn giá cũ mặc dù khối lượng thay đổi, như vậy đã hợp lý chưa thầy ơi
 

nguyenhuutrinh

Quản trị cấp cao
Hợp đồng ký với nhà thầu là hợp đồng theo đơn giá cố định. Sau khi điều chỉnh sẽ phát sinh thêm mã công việc, và các mã này em đang lắp đơn giá mới, còn những đầu việc cũ em vẫn để đơn giá cũ mặc dù khối lượng thay đổi, như vậy đã hợp lý chưa thầy ơi
Căn cứ Điểm b, Khoản 2 và Khoản 3 - Điều 37 - Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì cách làm của bạn được coi là hợp lý. Tuy nhiên, do là nguồn vốn tư nhân nên mọi quy định về giá do đơn vị bạn (trên góc độ chủ đầu tư dự án) và nhà thầu thi công thống nhất thương thảo.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top