Các định nghĩa, ý nghĩa của một số công tác Thẩm định, thẩm tra, kiểm định, kiểm toán

vna

Thành viên đang trên đà lên hạng cực kỳ nhiệt tình
Mình có vấn đề đang tranh cãi về các công tác : Thẩm định, thẩm tra, kiểm định, kiểm toán...Xin các anh/ chị có kinh nghiệm trên diễn đàn làm rõ các công tác này : định nghĩa, ý nghĩa, cơ quan tiến hành, công việc cụ thể của từng công tác. Xin cảm ơn!
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Về thẩm định và thẩm tra mời bạn xem chủ đề này nhé: kích vào đây. Tôi trích lại ý sau thấy ngắn, gọn:
Thẩm gì cũng là quá trình kiểm tra lại các công việc đã thực hiện xem đã đúng chưa, vậy nên:
- Nếu cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư tự kiểm tra hoặc giao cho thuộc cấp của mình kiểm tra sau đó xem xét ra quyết định thì gọi là thẩm định.
- Nếu người quyết định đầu tư, chủ đầu tư không tự kiểm tra được mà phải thuê một tổ chức tư vấn độc lập làm thay mình sau đó mới ra quyết định thì sự kiểm tra đó gọi là thẩm tra.
Nội dung thẩm tra (hầu hết hoặc thường) tương tự thẩm định và được chia ra theo các công việc theo giai đoạn thực hiện dự án. Ví dụ: thẩm (định, tra) dự án, thẩm thiết kế, thẩm dự toán xem các nội dung công việc trong Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án, Nghị định 112/2009/NĐ-CP về lập và quản lý chi phí.

Còn kiểm định và kiểm toán sẽ trao đổi tiếp sau.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top