Các phần mềm thuỷ lực của Deltares

phuonganhdbsg

Thành viên mới
Tham gia
27/10/11
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Các công trình ven của sông hay ven biển hàng ngày luôn chịu tác động mạnh mẽ của sóng và gió biển.<br>Vì vậy khi bắt đầu xây dựng các công trình như một hệ thống đê kè hay các cảng biển... thì việc sử dụng phần mềm để mô phỏng dự đoán các tác động của thuỷ lựu đến các công trình là rất cần thiết.<br><br>Deltares là viện nghiên cứu độc lập, hàng đầu cảu Hà Lan, chuyên gia tư
vấn về các vấn đề liên quan đến đất, nước và các tầng dưới bề mặt trái
đất. Deltares ứng dụng chuyên môn tiên tiến để giúp con người sống an
toàn và bền vững trong khu vực đồng bằng, vùng ven biển và lưu vực sông.
Deltares tiến hành nghiên cứu và cung cấp dịch vụ tư vấn đặc biệt cho
các cơ quan chính phủ và khu vực doanh nghiệp tại Hà Lan và toàn thế
giới.<br><br>Với các phần mềm như: Delft3D, Sobek, Breakwat,...<br>Delft3D là một bộ phần mềm hàng đầu thế giới mô hình 3D để điều tra:Thuỷ động lực học, vận chuyển trầm tích, hình thái học và chất lượng nước ở các cửa sông và ven biển.<br>Chi tiết xem tại :http://www.cic.com.vn/index.php?page=delft3d<br>Sobek là một bộ phần mềm 1D và 2D mạnh mẽ cho dự báo lũ lụt , kiểm soát hệ thống thoát nước, kiểm soát hệ thống thuỷ lợi, cống tràn; kiểm soát mức nước-đất; hình thái ở sông, hiện tượng xâm nhập mặn, chất lượng nước.<br>Chi tiết xem tại:http://www.deltaressystems.com/hydro/product/108282/sobek-suite<br>Breakwat là công cụ thiết kế lý tưởng cho các cấu trúc ven biển.<br>Chi tiết xem tại:http://www.deltaressystems.com/hydro/product/629100/breakwat<br><br>Muốn biết thêm thông tin chi tiết và cụ thể xem tại:http://www.cic.com.vn/index.php?page=deltares<br>&nbsp;<br>Công ty cổ phần tin học và tư vấn xây dựng<br>Trung tầm phân phối phần mềm và giải pháp giao thông, đô thị và môi trường<br><br>Nguyễn Phương Anh<br>Mobile:0168 5758 799<br>Email:nguyenphuonganh@cic.com.vn<br>Skype:phuonganhdbsg<br><br>
 

Top