Cần giải đáp về Hợp đồng xây lắp trọn gói

phantanhunggtvt

Thành viên có triển vọng
Tham gia
27/3/19
Bài viết
6
Điểm tích cực
3
Điểm thành tích
1
Tuổi
31
Nơi ở
Khánh Hòa
Tôi gặp phải tình huống thực tế:
Cơ quan tôi là chủ đầu tư ký hợp đồng trọn gói với Đơn vị thi công (được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu) với giá trị 17 tỷ. Đến nay công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Không may, Cơ quan bị thanh tra đúng công trình này phát hiện khối lượng trên dự toán gói thầu được duyệt tính thừa có giá gần 500 triệu (khối lượng trên hợp đồng thi công đúng bằng khối lượng dự toán).
Anh chị giải đáp giúp tôi, trong trường hợp này thì Thanh tra sẽ thu hồi số tiền 500 triệu tương ứng khối lượng tính thừa từ Cơ quan tôi (chủ đầu tư) hay Đơn vị thi công?
Rất mong nhận được giải đáp của các anh, chị.
Thanks!
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.034
Điểm tích cực
6.336
Điểm thành tích
113
Theo Khoản 3, Điều 132 Luật Xây dựng:
"3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành, khai thác sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt."
Theo Điều 6. Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP:
"3. Tính pháp lý của hợp đồng xây dựng:
a) Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý cao nhất mà bên giao thầu, bên nhận thầu và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện;
b) Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý cao nhất để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các tranh chấp chưa được các bên thỏa thuận trong hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan;
c) Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm soát, cấp phát, cho vay vốn, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan khác phải căn cứ vào nội dung hợp đồng xây dựng có hiệu lực pháp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng."

Theo Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, điểm g, Khoản 2 Chủ đầu tư có nghĩa vụ sau đây:
"g) Quyết định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của giá trị đề nghị cơ quan thanh toán vốn đầu tư thanh toán vốn cho nhà thầu;"

Theo Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP:
"1. Nhà thầu thi công xây dựng có các quyền sau đây:
a) Quyết định định mức xây dựng, giá xây dựng và các chi phí khác có liên quan khi xác định giá dự thầu để tham gia đấu thầu;
b) Trong giai đoạn thi công xây dựng được thay đổi biện pháp thi công nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường sau khi được chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư chấp thuận và không thay đổi giá trị hợp đồng đã ký kết;
c) Chủ động sử dụng các khoản tạm ứng, thanh toán khối lượng xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trình;
d) Được đề xuất và thỏa thuận với chủ đầu tư về định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cho các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng;
đ) Yêu cầu thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán; được bồi thường về những thiệt hại do việc chậm bàn giao mặt bằng và các thiệt hại khác không do lỗi của nhà thầu;
e) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Nhà thầu thi công xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:
a) Mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường;
b) Bồi thường cho chủ đầu tư và các bên có liên quan những thiệt hại gây ra do lỗi của nhà thầu (nếu có) theo quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan;
c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan."

Như vậy, với thông tin mà bạn cung cấp trong câu hỏi, cùng các quy định trích dẫn nói trên (còn nhiều điều liên quan nữa, trích không hết được) thì tôi nghiêng về phương án: Thanh tra sẽ thu hồi 500 triệu từ Chủ đầu tư. Còn để có kết luận thực sự chính xác và đánh giá về thiệt hại, bảo toàn vốn cho dự án sử dụng vốn Nhà nước thì phải nghiên cứu từ: Thiết kế - dự toán, Hồ sơ mời thầu (mời gì?), Hồ sơ dự thầu (Chào gì? hứa hẹn gì?), Thương thảo hợp đồng (thỏa thuận gì?), Hợp đồng đã ký (Cam kết gì?), Hồ sơ hiện trường (Thực tế có vấn đề gì?)... thì người ta mới kết luận được.
 
  • Like
Các tương tác: DLSS

knktxd

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Tham gia
2/2/13
Bài viết
98
Điểm tích cực
64
Điểm thành tích
28
Khối lượng thừa là như thế nào bạn? Lúc nghiệm thu cũng theo dự toán luôn?
Thanh tra thì có kết luận xử lý Chủ đầu tư. Chủ đầu tư và Nhà thầu xử lý với nhau, kiểm tra và làm nghiệm thu lại, hoàn lại.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top