Cần xin file dự toán NHÀ MÀNG trồng cây!

Nguyễn Doan HD

Thành viên có triển vọng
Group mình có ai làm về công trình nhà màng trong nông nghiệp chưa ạ? Có file dự toán đã làm thì cho mình tham khảo với ạ. TKS!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top