Cập nhập các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến thiết kế xây dựng công trình năm 2014

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm tích cực
1.640
Điểm thành tích
93
Đề việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo đúng quy định hiện hành; chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế xây dựng công trình, thẩm tra thiết kế xây dựng cần lưu ý các nội dung sau:

- Ngày 25/03/2013, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng - đợt 1 (để thực hiện hủy bỏ, chuyển đổi và thay thế bằng Tiêu chuẩn quốc gia theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật).

- Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Tiêu chuẩn quốc gia có liên quan đến lĩnh vực khảo sát - thiết kế - xây dựng công trình tại: Quyết định số 283/QĐ-BKHCN ngày 02/3/2012, Quyết định số 494QĐ-BKHCN ngày 26/3/2012, Quyết định số 1689/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012, Quyết định số 1690/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012, Quyết định số 2295/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2012, Quyết định số 2912/QĐ-BKHCN ngày 29/10/2012, Quyết định số 3497/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2012, Quyết định số 3560/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2012, Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2012...

Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến thiết kế xây dựng công trình:
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD;

- Quy chuẩn xây dựng Việt nam QCXDVN 05:2008/BXD - Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD Quy chuẨn kỹ thuật quốc gia Về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2008/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng". Quy chuẩn này thay thế phần II (về quy hoạch xây dựng ) - Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam tập 1 - 1997 ;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả;
- QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2010/BXD - Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Tiêu chuẩn TCVN 9386-1 : 2012 - Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định với kêt cấu nhà; Tiêu chuẩn TCVN 9386-2:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề kỹ thuật địa kỹ thuật. Áp dụng để tính toán thiết kế công trình chịu động đất;

- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- TCVN 4205:2012 - Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4260:2012 - Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4529:2012 - Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4319:2012 - Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế;

- TCVN 4451:2012 - Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế;

- TCVN 4470:2012 - Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4601:2012 - Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 4602:2012 - Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4604:2012 - Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9210:2012 - Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9211:2012 - Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9212:2012 - Bệnh viện đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9213:2012 - Bệnh viện quận huyện - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9214:2012 - Phòng khám đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9257:2012 - Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9365:2012 - Nhà văn hóa thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế;

- TCVN 9369:2012 - Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9411:2012 - Nhà ở liền kề - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9379:2012 - Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán;

- TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9345:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm;

- TCVN 9346:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển;

- TCVN 9115:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 5575:2012 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9393:2012 - Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục;

- TCVN 9395:2012 - Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4252:2012 - Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công;

- TCVN 4055:2012 - Công trình xây dựng - Tổ chức thi công;

- TCVN 9398:2012 - Công tác trắc địa trong công trình xây dựng - Yêu cầu chung;

- TCVN 9377-1:2012, TCVN 9377-2:2012, TCVN 9377-3:2012 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9380:2012 - Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo;

- TCVN 9364:2012 - Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công;

- TCVN 9205:2012 - Cát nghiền cho bê tông và vữa.
 
Last edited by a moderator:

anhsaovang

Thành viên mới
Tham gia
30/12/14
Bài viết
1
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
cám ơn đã chia sẽ
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top