Cập nhật bản Dự toán GXD 10.6 beta ngày 10/4 xác định chi phí QLDA và Tư vấn theo QĐ79

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bạn đã có thể cập nhật bản Dự toán GXD 10.6 beta mới nhất ngày 10/4.

1- Hãy gỡ bản cũ, dùng file Gxdsoft.exe để cài lại khi cài chọn bản Dự toán GXD 10.6 beta ở phía dưới list nhé (đừng chọn cài bản mới nhất nó là 10.5). Bạn có thể tải lại file Gxdsoft.exe https://fshare.vn/file/KGAPI63KBJL2

2- Bản 10.6 cập nhật theo Quyết định số 79/QĐ-BXD về Chi phí Quản lý dự án và chi phí Tư vấn

Xem tài liệu đính kèm, các bạn thấy rất công phu về chuyên môn chứ không chỉ đơn giản là nội suy và nhân chia: Bài 1. Công trình dân dụng cấp IV có yêu cầu thiết kế 1 bước, khi lập dự toán chi phí xây dựng Gxd = 7 tỷ, Gtb = 3 tỷ (trong TMĐT được duyệt). Hãy xác định chi phí Quản lý dự án và Chi phí Thiết kế xây dựng ?

Các bạn hãy dùng Dự toán GXD 10.6 làm các bài tập dưới đây. Trong đó có Bài tập có tình huống Gtb>50%*(Gxd+Gtb), các bạn thảo luận nhiệt tình, tôi sẽ giải đáp chính xác tinh thần tác giả QĐ79.

Bài 2. Công trình dân dụng cấp II, có yêu cầu thiết kế 2 bước, Gxd = 85 tỷ, Gtb =100 tỷ. Hãy xác định chi phí Quản lý dự án và chi phí Thiết kế xây dựng ?

Bài 3. Công trình dân dụng cấp I, có yêu cầu thiết kế 3 bước, Gxd = 100 tỷ, Gtb = 200 tỷ. Hãy xác định chi phí Quản lý dự án và chi phí Thiết kế xây dựng ?

Bài 4. Công trình mỏ quặng hầm lò, khai thác theo lò giếng, có yêu cầu thiết kế 1 bước, Gxd = 2,34 tỷ, Gtb = 8 tỷ. Hãy xác định chi phí Thiết kế xây dựng, Chi phí giám sát thi công xây dựng và chi phí Giám sát lắp đặt thiết bị ?

Bài 5. Công trình mở rộng trạm biến áp, cấp II, yêu cầu thiết kế 2 bước, Gxd = 20,55 tỷ, Gtb = 80 tỷ. Hãy xác định chi phí Thiết kế xây dựng, Chi phí giám sát thi công xây dựng và chi phí Giám sát lắp đặt thiết bị ?

Bài 6. Công trình xây dựng nhà máy sản xuất hóa chất (phân bón), cấp công trình cấp I, yêu cầu thiết kế 3 bước, Gxd = 135 tỷ, Gtb = 300 tỷ. Hãy xác định chi phí Thiết kế xây dựng, Chi phí thẩm tra thiết kế, Chi phí thẩm tra dự toán, Chi phí giám sát thi công xây dựng và chi phí Giám sát lắp đặt thiết bị ?
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top