CENDIBUILDING 2 - PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHI PHÍ THI CÔNG Phiên bản 2010

  • Khởi xướng info.cenditech
  • Ngày gửi
I

info.cenditech

Guest
CendiBuilding 2 là phần mềm có khả năng quản lý và phân loại chi phí thi công, hỗ trợ tổng hợp nhiều báo cáo cần thiết và chính xác, qua đó giúp người quản lý luôn theo sát tình hình tài chính vào bất kỳ thời điểm nào. Phần mềm thích hợp cho các nhà thầu cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng, trang trí nội thất hoặc các doanh nghiệp có chức năng thi công.Tham khảo thêm và download về sử dụng thử tại đây!

 
Last edited by a moderator:
I

info.cenditech

Guest
Link download sử dụng miễn phí trực tiếp phần mềm Quản lý chi phí thi công, dành cho nhà thầu!

Đã có bản mới của Quản lý chi phí thi công!
http://www.cenditech.com/DownloadCB2/

Chúc mọi người tuần mới vui vẻ!
Thân ái
 
I

info.cenditech

Guest
Chức Năng Chính Của Phần Mềm Quản Lý Thi Công

Nghiệp vụ
- Lập phiếu thu, phiếu chi cho các nghiệp vụ tài chính phát sinh.
- Lập phiếu nhập vật tư vào công trình hoặc phiếu điều chuyển vật tư từ công trình này sang công trình khác.
- Theo dõi tình hình thanh toán và công nợ của nhà cung cấp vật tư.
- Chấm công tính lương cho nhân viên văn phòng và nhân viên công nhật (thợ). Hỗ trợ in bảng chấm công, bảng lương.
- Quản lý thanh toán và công nợ đối tác khoán.
- Quản lý tạm ứng, hoàn ứng nhân viên.
- Lập kế hoạch vật tư.
- Lập dự toán công việc (ở mức đơn giản).
- Quản lý danh mục tài sản, tình hình khấu hao tài sản máy móc thi công...
Tổng hợp báo cáo
- Thống kê chi tiết từng loại thu và loại chi phí theo công trình.
- Thống kê tình hình nhập vật tư và điều chuyển vật tư.
- Thống kê chi phí vật tư sử dụng cho từng công trình.
- Báo cáo so sánh tình hình sử dụng vật tư so với kế hoạch.
- Báo cáo tình hình khấu hao tài sản, máy móc và trang thiết bị.
- Báo cáo công nợ và tình hình thanh toán nhà cung cấp.
- Báo cáo công nợ và tình hình thanh toán đối tác khoán.
- Báo cáo tạm ứng và hoàn ứng nhân viên.
- Báo cáo thuyết minh thu nhập và thuyết minh chi phí.
- Báo cáo tổng hợp tình hình lãi lỗ theo từng công trình.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top