chênh lệch giữa hạng mục trong tổng dự toán với hạng mục trong quyết định đầu tư

thuynhpt

Thành viên nhiều triển vọng
chào các anh chị, em có vấn đề này muốn hỏi mong các qnh chị giải quyết dùm em
em làm ở ngân hàng có giải ngân cho 1 dự án có:
1. quyết định đầu tư như sau:
xây lắp: 11.2 tỷ; thiết bị 7 tỷ; chi phí khác: 1,1 tỷ; lãi vay thời kỳ XD: 690tr; dự phòng: 1,9 tỷ; vốn lưu động: 306 tỷ; Tổng cộng tổng mức là 22.2 tỷ đồng
2. tổng dự toán được lập như sau:
xây lắp: 13.4 tỷ; thiết bị: 6,6 tỷ; chi phí QLDA: 426tr; chi phí tư vấn ĐTXD: 758tr; chi phí khác: 43tr; dự phòng 733 tr
3. kết quả đấu thầu phần xây lắp là 13,1 tỷ; và em đã giải ngân theo khối lượng giá trị tại hợp đồng này
4. vừa rồi ngân hàng em có tiến hành kiểm tra hồ sơ này và kết luận em cho vay vượt hạng mục xây lắp là 1,9 tỷ đồng ( giá hợp đồng- giá trong qd đầu tư = 13,1-11,2= 1,9 tỷ) và đề nghị thu hồi số tiền này. họ lập luận là dự án đã đc ngân hàng thẩm định với mức đầu tư xây lắp là 11,2 tỷ đồng thì chỉ được giải ngân tối đa bằng từng này.
mặc dù em đã giải thích tổng mức đầu tư được lập trên thiết kế cơ sở nên chưa chính xác chỉ là căn cứ để thẩm định hiệu quả dự án, còn dự toán được lập trên thiết kế bản vẽ thi công nên chính xác hơn, chính vì vậy em đã giải ngân cho khách hàng theo hợp đồng - kết quả đấu thầu. nhưng không ai chịu nghe
Nhờ các anh chị xem xét và chỉ ra cụ thể hội em ai đúng ai sai? theo quy định tại văn bản nào? điều nào?
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top