Chi phí giám sát đánh giá đầu tư theo Nghị định của Chính phủ

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.242
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Chi phí giám sát đánh giá đầu tư theo Nghị định của Chính phủ
Nhiều bạn học viên lớp Lập tổng mức đầu tư và phân tích hiệu quả dự án nhắn tin hỏi tôi là: Chi phí giám sát đánh giá dự án đầu tư xác định thế nào?

Xin thông tin các bạn như sau:
I. Căn cứ pháp lý:
- Theo quy định tại Điều 88 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP: Chi phí và nguồn vốn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư
- Và quy định tại Điều 30 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP: Chi phí quản lý dự án

II. Về nội dung chi phí Giám sát, đánh giá đầu tư tính vào Tổng mức đầu tư (TMĐT)

Nghiên cứu Nghị định số 10/2021/NĐ-CP cho thấy: Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư tính vào Chi phí quản lý dự án trong Tổng mức đầu tư xây dựng (của dự án). Gồm 2 nội dung:
- Chi phí Tổ chức quản lý việc thực hiện công việc: Giám sát, đánh giá đầu tư (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 NĐ 10/2021/NĐ-CP)
- Chi phí Thực hiện công việc: Giám sát, đánh giá đầu tư (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 NĐ 10/2021/NĐ-CP)

Theo điểm b khoản 2 Điều 88 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP:
b) Chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư do chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP tự thực hiện hoặc thuê tư vấn thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư chương trình, dự án;

III. Cách xác định và định mức chi phí Giám sát, đánh giá đầu tư trong Tổng mức đầu tư (TMĐT)

Theo khoản 3 Điều 88 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP quy định về Định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư:
a) Chi phí cho công tác giám sát đầu tư do chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP tự thực hiện được tính bằng 10% chi phí quản lý chương trình, dự án;
b) Chi phí cho công tác đánh giá đầu tư được tính bằng % chi phí quản lý chương trình, dự án theo quy định hiện hành như sau: chi phí đánh giá ban đầu: 2%; chi phí đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn: 2%; chi phí đánh giá kết thúc: 3%; chi phí đánh giá đột xuất: 3%.
Trường hợp vận dụng định mức chi phí không phù hợp hoặc chương trình, dự án có quy mô lớn hoặc trường hợp cần phải thuê tư vấn nước ngoài, liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài thực hiện thì tổ chức lập dự toán để xác định chi phí.

=> Như vậy Chi phí Giám sát đầu tư + Chi phí đánh giá đầu tư trong TMĐT xây dựng (của dự án đầu tư xây dựng) được tính bằng 10% + (2%+2%+3%+3%) = 20% chi phí quản lý dự án. Nếu định mức chi phí này không phù hợp thì tổ chức lập dự toán để xác định chi phí.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top