Chi phí tổ chức Quản lý dự án của Chủ đầu tư và chi phí Tư vấn quản lý dự án

Vũ Đình Hưng

Thành viên mới
Tham gia
25/11/16
Bài viết
1
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tuổi
37
Các anh em cho hỏi: Chi phí tư vấn quản lý dự án tính bằng tỷ lệ % theo Định mức do Bộ Xây dựng ban hành (hoặc công bố). Vậy chi phí tổ chứ quản lý dự án (CĐT) tính theo dự toán. Cả 2 cái đấy cộng vào trong chi phí Quản lý dự án có được không ạ? Em xin cảm ơn.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.187
Điểm tích cực
6.384
Điểm thành tích
113
Bạn đang hiểu sai 1 chút, và nhiều đơn vị mới được giao nhiệm vụ quản lý ở cấp quận huyện cũng hiểu sai.

Chi phí quản lý dự án là toàn bộ chi phí thực hiện công việc quản lý dự án. Tôi nói ngắn gọn để dễ hiểu, đầy đủ thì bạn đọc trong Quyết định hoặc Thông tư hướng dẫn xác định Chi phí quản lý dự án và Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. Thời điểm tôi viết trả lời bạn là Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng vừa hướng dẫn xác định vừa ban hành định mức Chi phí quản lý dự án và Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

Chi phí đó thường thì giao cho Chủ đầu tư thực hiện toàn bộ công việc quản lý dự án. Khi thuê Tư vấn quản lý dự án thực hiện 1 số phần việc nào đó thì trích kinh phí từ đó ra để chi trả. Nhiều nơi không biết, không hiểu thì xác định được Chi phí quản lý dự án theo định mức tỷ lệ % thì đem ký hết hợp đồng với tư vấn quản lý dự án (từ khi có Quyết định 957/QĐ-BXD năm 2009, rồi Quyết định số 79/QĐ-BXD năm 2017 và Thông tư số 16/2019/TT-BXD). Rồi còn lại là "đem tiền nhà mình ra đổ xăng để đi họp hành, photo tài liệu, đưa tài liệu..." phục vụ công tác tổ chức quản lý dự án.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.187
Điểm tích cực
6.384
Điểm thành tích
113
Hướng dẫn áp dụng chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Sau khi nhận được câu hỏi của ông Lâm Vũ Phong (Cà Mau) về việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND huyện thành lập theo Luật Xây dựng năm 2014, được giao làm chủ đầu tư các dự án và tự thực hiện quản lý dự án có phải áp dụng hệ số điều chỉnh là k = 0,8 hay không, Bộ Xây dựng trả lời như sau.

Việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách hiện nay thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4, Điều 5, Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Trường hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh/Chủ tịch UBND huyện thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được giao làm chủ đầu tư dự án sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án áp dụng theo hệ số điều chỉnh là hệ số 0,8.

Trường hợp Ban Quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao thì chi phí quản lý dự án áp dụng theo hệ số điều chỉnh là hệ số 1.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top