Chủ đầu tư thuê TVGS hoặc TVQLDA có thể kiểm tra, xác nhận vào bản vẽ trước khi thi công được không?

597335

Thành viên quan trọng (VIP)
Bài viết
447
Điểm thành tích
63
Tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định 112/2009/NĐ-CP quy định:
Thiết kế bản vẽ thi công phải được Chủ đầu tư hoặc đại diện được Ủy quyền của Chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt vào bản vẽ trước khi đưa ra thi công. Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận trong bản vẽ trước khi phê duyệt.​

Khoản 4 Điều 20 Nghị định 15/2013/NĐ-CP quy định:​
Thiết kế bản vẽ thi công phải được Chủ đầu tư hoặc đại diện được Ủy quyền của Chủ đầu tư xác nhận trước khi đưa ra thi công.​

đồng thời, Điều 47 Nghị định 15/2013/NĐ-CP quy định:
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2013...thay thế Khoản 4 Điều 13, Điều 18, Điều 30 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP.​

Như vậy, quy định hiện hành của Nhà nước hiện tại về quản lý chất lượng công trình không hiểu tại sao lại không nói đến (bỏ) nội dung: Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận trong bản vẽ trước khi phê duyệt.
[FONT="]Theo các anh/chị hiện tại, nếu Chủ đầu tư thuê TVGS thi công hoặc TV QLDA kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận vào bản vẽ trước khi thi công có được không?

Em xin cảm ơn rất nhiều.[/FONT]
 

Xe Dap Oi

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Bài viết
678
Điểm thành tích
63
Theo tôi là không nên thuê TVGS ký xác nhận vào bản vẽ thi công vì bản vẽ thi công trước khi được đưa ra ngoài công trường để phục vụ thi công đã qua rất nhiều khâu kiểm tra của CĐT cũng như đơn vị tư vấn độc lập giúp CĐT thẩm tra...Do đó CĐT nên ký đóng dấu luôn, còn nếu TVQLDA thay CĐT thì theo tôi thì được vì lúc này CĐT không có chuyên môn nghiệp vụ trong công tác Quản lý dự án nên chúng ta thuê thì họ ký xác nhận đưa ra ngoài công trường luôn...
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  • 1.539
  • 3
Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 1- Link 1 tải thông tư số 15/2019/TT-BXD: click here. Link 2 GXD dự phòng nếu bạn không tải được Thông tư số 15/2019/TT-BXD từ link trên...
Top Bottom