Công bố giá VLXD năm 2013 tỉnh Quảng Ngãi

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công văn số 151/SXDKHKTXD&HT ngày 6/2/2013 của Sở XD Quảng Ngãi về công bồ giá VLXD tháng 1/2013.
 

File đính kèm

 • giaxaydung.vn-Công bố-tháng 1- Quảng Ngãi.pdf
  56,2 KB · Đọc: 289
 • giaxaydung.vn-gia VLXD-tháng 1- Quảng Ngãi.pdf
  262,6 KB · Đọc: 228

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2013 tỉnh Quảng Ngãi

Công văn số 241/SXDKHKTXD&HT ngày 13/3/2013 của Sở XD Quảng Ngãi về công bồ giá VLXD tháng 2/2013.
 

File đính kèm

 • giaxaydung.vn-gia VLXD-tháng 2- Quảng Ngãi.pdf
  262,8 KB · Đọc: 190
 • giaxaydung.vn-Công bố-tháng 2-Quảng Ngãi.pdf
  56,2 KB · Đọc: 204

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Tham gia
12/7/08
Bài viết
1.537
Điểm thành tích
113
Công bố giá VLXD tháng 3/2013 tỉnh Quảng Ngãi

Công văn số 380/SXDKHKTXD&HT ngày 10/4/2013 của Sở XD Quảng Ngãi về công bồ giá VLXD tháng 3/2013.
 

File đính kèm

 • GIAXAYDUNG.VN-CONGBOGIAVLXD-THANG 3.pdf
  57,1 KB · Đọc: 261
 • GIAXAYDUNG.VN-GIAVLXD-THANG3-QuangNgai.pdf
  278 KB · Đọc: 374

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tỉnh Quảng Ngãi tháng 4 năm 2013

Công văn số 499/SXDKHKTXD&HT ngày 8/5/2013 của Sở XD Quảng Ngãi về công bồ giá VLXD tháng 4/2013.
 

File đính kèm

 • giaxaydung.vn-Công bố-tháng 4- Quảng Ngãi.pdf
  56,1 KB · Đọc: 170
 • giaxaydung.vn-gia VLXD-tháng 4- Quảng Ngãi.pdf
  257,4 KB · Đọc: 250

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tỉnh Quảng Ngãi tháng 5 năm 2013

Công văn số 650/SXDKHKTXD&HT ngày 7/6/2013 của Sở XD Quảng Ngãi về công bồ giá VLXD tháng 5/2013

 

File đính kèm

 • giaxaydung.vn-gia VLXD-tháng 5- Quảng Ngãi.pdf
  254,9 KB · Đọc: 248
 • giaxaydung.vn-Công bố-tháng 5- Quảng Ngãi.pdf
  56,2 KB · Đọc: 153

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tỉnh Quảng Ngãi tháng 6 năm 2013

Công văn số 787/SXDKHKTXD&HT ngày 4/7/2013 của Sở XD Quảng Ngãi về công bồ giá VLXD tháng 6/2013.


 

File đính kèm

 • giaxaydung.vn-Công bố-tháng 6- Quảng Ngãi.pdf
  56,2 KB · Đọc: 196
 • giaxaydung.vn-gia VLXD-tháng 6- Quảng Ngãi.pdf
  254,9 KB · Đọc: 212

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2013 tỉnh Quảng Ngãi

Công văn số 972/SXDKHKTXD&HT ngày 13/8/2013 của Sở XD Quảng Ngãi về công bồ giá VLXD tháng 7/2013.

 

File đính kèm

 • giaxaydung.vn-Công bố-tháng 7- Quảng Ngãi.pdf
  56,2 KB · Đọc: 211
 • giaxaydung.vn-gia VLXD-tháng 7- Quảng Ngãi.pdf
  256,8 KB · Đọc: 395

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 08 năm 2013 tỉnh Quảng Ngãi

Công văn số 1143/SXDKHKTXD&HT ngày 18/9/2013 của Sở XD Quảng Ngãi về công bồ giá VLXD tháng 8/2013.

 

File đính kèm

 • giaxaydung.vn-gia VLXD-tháng 8- Quảng Ngãi.pdf
  225,8 KB · Đọc: 142
 • giaxaydung.vn-Công bố-tháng 8- Quảng Ngãi.pdf
  53,7 KB · Đọc: 146

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 09 năm 2013 tỉnh Quảng Ngãi

Công văn số 1273/SXDKHKTXD&HT ngày 08/10/2013 của Sở XD Quảng Ngãi về công bồ giá VLXD tháng 9/2013. 

File đính kèm

 • giaxaydung.vn-Công bố-tháng 9- Quảng Ngãi.pdf
  53,7 KB · Đọc: 206
 • giaxaydung.vn-gia VLXD-tháng 9- Quảng Ngãi.pdf
  218,7 KB · Đọc: 242

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2013 tỉnh Quảng Ngãi

Công văn số 1588/SXDKHKTXD&HT ngày 13/11/2013 của Sở XD Quảng Ngãi về công bồ giá VLXD tháng 10/2013.

 

File đính kèm

 • giaxaydung.vn-Công bố-tháng 10-Quảng Ngãi.pdf
  53,7 KB · Đọc: 321
 • giaxaydung.vn-gia VLXD-tháng 10- Quảng Ngãi.pdf
  217,1 KB · Đọc: 429

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top