Công bố giá VLXD năm 2013 tỉnh Bắc Giang

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Tham gia
9/10/07
Bài viết
621
Điểm thành tích
93
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01/2013

Số: 01/2013/CBGVTXD-LS

Nguồn: Sở XD Bắc Giang
 

File đính kèm

nguyenxuandoi

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
13/8/08
Bài viết
199
Điểm thành tích
28
Giá VLXD Bắc Giang tháng 02 năm 2013

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 02 năm 2013 kèm theo văn bản số 01/2013/CBGVTXD-LS ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Nguồn: Mr Minh - SXD Bắc Giang​
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2013 tỉnh Bắc Giang

Công văn số 03/2013/CBGVL-LS ngày 01/4/2013 của Liên Sở XD-TC
 

File đính kèm

nguyenxuandoi

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
13/8/08
Bài viết
199
Điểm thành tích
28
Giá VLXD Bắc Giang tháng 05 năm 2013

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 05 năm 2013 kèm theo văn bản số 05/2013/CBGVTXD-LS ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Nguồn: Mr Minh - SXD Bắc Giang
 

File đính kèm

nguyenxuandoi

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
13/8/08
Bài viết
199
Điểm thành tích
28
Công bố giá VLXD tháng 06 năm 2013 tỉnh Bắc Giang

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 06 năm 2013 kèm theo văn bản số 06/2013/CBGVTXD-LS ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Nguồn: Mr Minh - SXD Bắc Giang
 

File đính kèm

nguyenxuandoi

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
13/8/08
Bài viết
199
Điểm thành tích
28
Công bố giá VLXD tháng 07 năm 2013 tỉnh Bắc Giang

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 07 năm 2013 kèm theo văn bản số 07/2013/CBGVTXD-LS ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Nguồn: Mr Minh - SXD Bắc Giang
 

File đính kèm

nguyenxuandoi

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
13/8/08
Bài viết
199
Điểm thành tích
28
Công bố giá VLXD tháng 08 năm 2013 tỉnh Bắc Giang

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 08 năm 2013 kèm theo văn bản số 08/2013/CBGVTXD-LS ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Nguồn: Mr Minh - SXD Bắc Giang
 

File đính kèm

nguyenxuandoi

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
13/8/08
Bài viết
199
Điểm thành tích
28
Công bố giá VLXD tháng 09 năm 2013 tỉnh Bắc Giang

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 09 năm 2013 kèm theo văn bản số 09/2013/CBGVTXD-LS ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Nguồn: Mr Minh - SXD Bắc Giang
 

File đính kèm

nqduong

Thành viên năng động
Tham gia
15/2/09
Bài viết
60
Điểm thành tích
33
Website
www.ketcau.com
Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2013 Tỉnh Bắc Giang

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 10 năm 2013 kèm theo văn bản số 10/2013/CBGVTXD-LS ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Nguồn:
http://soxaydung.bacgiang.gov.vn
 

File đính kèm

nqduong

Thành viên năng động
Tham gia
15/2/09
Bài viết
60
Điểm thành tích
33
Website
www.ketcau.com
Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2013 tỉnh Bắc Giang

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 11 năm 2013 kèm theo văn bản số 11/2013/CBGVTXD-LS ngày 01 tháng 12 năm 2013 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Nguồn:
http://soxaydung.bacgiang.gov.vn
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

nqduong

Thành viên năng động
Tham gia
15/2/09
Bài viết
60
Điểm thành tích
33
Website
www.ketcau.com
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2013 tỉnh Bắc Giang

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 12 năm 2013 kèm theo văn bản số 12/2013/CBGVTXD-LS ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Nguồn:
http://soxaydung.bacgiang.gov.vn
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top