Công bố giá VLXD năm 2013 tỉnh Bình Thuận

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Ngày 06/02/2013, Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành văn bản số 291/SXD-KTTH về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01/2013.

-> Password giải nén winrar: gxd.vn

Nguồn: Sở Xây dựng Bình Thuận.​
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá vật liệu tháng 2 năm 2013 Tỉnh Bình Thuận

Công văn số 451/SXD-KTTH ngày 8/3/2013 của Sở XD Bình Thuận về công bố giá VLXD tháng 2/2013 tỉnh Bình Thuận

Kích vào đây để tải file.
 

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 3/2013 tỉnh Bình Thuận

Công bố giá VLXD tháng 3/2013 tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo công bố số 680/SXD-KTTH ngày 10/4/2013
 

File đính kèm

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 4/2013 tỉnh Bình Thuận

Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2013 của Sở Xây dựng BìnhThuận (Bản chuẩn)
Chúc bạn vui và luôn quan tâm tới diễn đàn./.
 

File đính kèm

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 5/2013 tỉnh Bình Thuận

Ngày 10 tháng 6 năm 2013, Sở Xây dựng Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2013 (Bản chuẩn).
 

File đính kèm

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 6/2013 tỉnh Bình Thuận

Ngày 10 tháng 7 năm 2013, Sở Xây dựng Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2013 (Bản PDF ký số).
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 7/2013 tỉnh Bình Thuận

Ngày 13/8/2013, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản số 1633/SXD-KTTH về việc Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2013.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 8/2013 tỉnh Bình Thuận

Ngày 09/09/2013, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1814 /SXD-KTTH Về việc Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2013.

 

File đính kèm

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 9/2013 tỉnh Bình Thuận

Ngày 25 tháng 9 năm 2013, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1967/SXD-KTTH Về việc Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2013 (Bản PDF ký số).

Nguồn: sxd.binhthuan.gov.vn
 

File đính kèm

lucky_thao82

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Tham gia
27/8/07
Bài viết
84
Điểm thành tích
18
Tuổi
40
Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2013

Ngày 01/11/2013, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 2307/SXD-KTTH Về việc Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2013 (Bản PDF ký số).

Nguồn: www.sxd.binhthuan.gov.vn
 

File đính kèm

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2013

Ngày 29/11/2013, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 2555/SXD-KTTH Về việc Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2013.

Nguồn: www.sxd.binhthuan.gov.vn
 

File đính kèm

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2013

Ngày 07/01/2014, Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành văn bản số 32/SXD-KTTH Về việc Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2013.
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top