Công bố giá VLXD năm 2013 tỉnh Vĩnh Long

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công văn số 67/CB.LS ngày 31/1/2013 về Công bố giá VLXD tháng 1/2013 tỉnh Vĩnh Long
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2013 tỉnh Vĩnh Long

Công văn số 81/CB-LS ngày 28/2/2013 về Công bố giá VLXD tháng 2/2013 tỉnh Vĩnh Long
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2013 tỉnh Vĩnh Long

Công văn số 114/CB-LS ngày 29/3/2013 về Công bố giá VLXD tháng 3/2013 tỉnh Vĩnh Long.
 

File đính kèm

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Tham gia
12/7/08
Bài viết
1.537
Điểm thành tích
113

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2013 tỉnh Vĩnh Long

Công văn số 128 /CB.LS ngày 26/4/2013 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Công bố giá VLXD tháng 4 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
 

File đính kèm

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2013 tỉnh Vĩnh Long

Công văn số 147/CB.LS ngày 31/5/2013 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Công bố giá VLXD tháng 5 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2013 tỉnh Vĩnh Long

Công văn số 160/CB.LS ngày 28/6/2013 về Công bố giá VLXD tháng 6/2013 tỉnh Vĩnh Long

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2013 tỉnh Vĩnh Long

Công văn số 185/CB.LS ngày 31/7/2013 về Công bố giá VLXD tháng 7/2013 tỉnh Vĩnh Long

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 08 năm 2013 tỉnh Vĩnh Long

Công văn số 199/CB.LS ngày 30/08/2013 về Công bố giá VLXD tháng 8/2013 tỉnh Vĩnh Long
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 09 năm 2013 tỉnh Vĩnh Long

Công văn số 207/CB-LS ngày 30/09/2013 về Công bố giá VLXD tháng 9/2013 tỉnh Vĩnh Long.
 

File đính kèm

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2013 tỉnh Vĩnh Long

Công văn số 218/CB-LS ngày 31/10/2013 của Liên Sở: Xây dựng Tài Chính - Công bố giá VLXD tháng 10/2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nguồn: sxd.vinhlong.gov.vn
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2013 tỉnh Vĩnh Long

Công văn số 232/CB-LS ngày 29/11/2013 của Liên Sở: Xây dựng Tài Chính - Công bố giá VLXD tháng 11/2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top