Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công Bố Giá VLXD tỉnh Quảng Ninh năm 2011

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.772
Điểm thành tích
113
Công bố giá VLXD Quảng Ninh tháng 02 năm 2011 kèm theo Văn bản số 320/2011/CB/LN-XD-TC ngày 8/3/2011 của Liên ngành Tài Chính Xây Dựng

Nguồn: Sở Xây Dựng Tỉnh QUảng Ninh
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 04 tỉnh Quảng Ninh Số 417/2011/CB/LN-XD-TC ngày 07/04/2011
Nguồn: Liên Sở Xây Dựng Tài Chính Quảng Ninh
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

nguyenhoa.ibst

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
26
Điểm thành tích
3
Gửi các bạn Công bố giá VLXD Quảng Ninh tháng 05 năm 2011 kèm theo Văn bản số 853/2011/CB/LN-XD-TC ngày 06/6/2011 của Liên ngành Tài Chính Xây Dựng

Nguồn: Hòa Lạc​
 

File đính kèm

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
Công bố giá vật liệu trên địa bàn tháng 6/2011 - Liên sở TCXD Quảng Ninh

Số: 1072/2011/CB/LN-XD-TC

Nguồn BXD
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 7

Công bố giá VLXD tháng 07 năm 2011 tỉnh Quảng Ninh Số 1291/2011/CB/LN-XD-TC ngày 08/08/2011 của Liên Sở Xây Dựng Tài Chính Quảng Ninh
 

File đính kèm

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
Giá VLXD tháng 8/2011 - Liên SXD - Tài chính Quảng Ninh

Số: 1470/2011/CB/LN-XD-TC

Nguồn BXD.

.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 9

Công bố giá VLXD tháng 09 năm 2011 tỉnh Quảng Ninh Số 1701/2011/CB/LN-XD-TC ngày 05/10/2011 của Liên Sở Xây Dựng Tài Chính Quảng Ninh
 

File đính kèm

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
Giá vật liệu tháng 10/2011 - Liên sở TCXD Quảng Ninh (Bản scan có dấu)

Số: 1961/2011/CB/LN-XD-TC

Nguồn: BXD.
.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 11

Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2011 tỉnh Quảng Ninh Số 2155/2011/CB/LN-XD-TC ngày 05/12/2011 của Liên Sở Xây Dựng Tài Chính Quảng Ninh
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 3

Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Số 417/2011CB/LN-XD-TC ngày 07/04/2011 của Liên Sở Xây Dựng Tài Chính Quảng Ninh
 

File đính kèm

hakhanhcuong

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Ai có giá T12 cho mình xin với nhé, đang cần gấp làm quyết toán
 

mr.Mytd

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
thanks đại ca nhé. bây giờ làm quyết toán mới cần :D. Mà tại so không có công bố theo quý nhỉ ?
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom