Đã đánh giá tác động môi trường 1 lần rồi, có phải làm lại theo định kỳ nữa không?

poscoecvn275

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
33
Điểm thành tích
8
Chào các anh chị em. Bên em đang thi công gói thầu phần hầm công trình dân dụng từ năm 2011 đến 2013 mới xong, bên em đã thuê đơn vị tư vấn đánh giá tác động môi trường 1 lần rồi. Nhưng chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu định kỳ phải tiến hành đánh giá tác động môi trường, cho em hỏi định kỳ là bao nhiêu? Chủ đầu tư yêu cầu như thế có đúng với luật không? Bên em hiểu là chỉ 1 lần là được. Các anh chị em tư vấn giúp em để em có thể giải đáp hoặc thực hiện theo yêu cầu chủ đầu tư. cảm ơn anh chị em nhiều
 

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Bài viết
1.723
Điểm thành tích
113
Tôi thấy Luật quy định chủ dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, không thấy quy định nhà thầu phải lập
Điều 19. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Luật bảo vệ môi trường)
1. Chủ dự án quy định tại Điều 18 của Luật này có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được lập đồng thời với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
3. Chủ dự án tự mình hoặc thuê tổ chức dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm về các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Bên bạn thi công mà phải lập đánh giá tác động môi trường thì đây là ngoại lệ, trừ khi trường hợp hợp đồng A-B có quy định
Tất nhiện, việc bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường là trách nhiệm nhà thầu, tức là nhà thầu phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ môi trường trong suốt thời gian thi công, còn việc đánh giá tác động môi trường thì là trách nhiệm chủ đầu tư (trừ trường hợp hợp đồng của bạn nói đó là trách nhiệm nhà thầu)
 

tranhaiduongvc11

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Bài viết
692
Điểm thành tích
43
Theo nghị định 29/2011 nghị định của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Điều
23. Trách nhiệm của chủ dự án trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức
1. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thi công xây dựng dự án; quan trắc môi trường theo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
2. Thiết kế, xây lắp các công trình bảo vệ môi trường; vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án; nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; lâp, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thu dọn vệ sinh vùng lòng hồ trước khi tích nước trong trường hợp dự án có nội dung đầu tư xây dựng hồ chứa thủy lợi hoặc hồ chứa thủy điện.
3. Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định tại Điều 25 Nghị định này và gửi cơ quan được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định này để được kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.
4. Hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và việc triển khai thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan đến dự án khi được yêu cầu.
5. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi có dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý.

Điều 29. Đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
1. Dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định này.
2. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.

Vì vậy chủ đầu tư phải làm trước khi đưa dự án vào vận hành, làm trong giai đoạn lập dự án đầu tư. Nhưng Nghị định cũng quy đinh như sau:
Điều 12. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trách nhiệm của chủ dự án trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
2. Chủ dự án có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư của mình.
3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải lập lại trong các trường hợp sau đây:
a) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;
b) Không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba mươi sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
c) Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm gia tăng mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.
Nếu sau 36 tháng không triển khai dự án phải đánh giá lại tác động môi trường.
Trường hợp khi thi công Chủ đầu tư mà cam kết với UBND huyện, quận về bảo vệ môi trường thì nghị định 29/2011 quy định:
Điều 38. Chế độ báo cáo
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện định kỳ sáu (06) tháng một lần gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thực hiện: Hoạt động đăng ký và kiểm tra việc thực hiện bản cam kết bảo vệ môi trường; hoạt động đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn mình quản lý. Thời hạn báo cáo quy định như sau:
a) Lần thứ nhất trước ngày 10 tháng 07 của năm thực hiện;
b) Lần thứ hai trước ngày 10 tháng 01 của năm kế tiếp.
Mình chắc rằng chủ đầu tư đã cam kết với quận về đánh giá tác động môi trường nên đã yêu cầu bên bạn phải thực hiện. Việc này có thỏa thuận trong hợp đồng không? Nếu có thì 6 tháng làm quan trắc môi trường 1 lần.
 

poscoecvn275

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
33
Điểm thành tích
8
Chủ đầu tư họ bảo làm rồi, nhà thầu phải làm riêng để đảm bảo trong quá trình thi công, có văn bản nào nói mấy tháng 1 lần không ạ?
 

tranhaiduongvc11

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Bài viết
692
Điểm thành tích
43
Chủ đầu tư họ bảo làm rồi, nhà thầu phải làm riêng để đảm bảo trong quá trình thi công, có văn bản nào nói mấy tháng 1 lần không ạ?
Theo luật bảo vệ môi trường, theo nghị định 29/2011 của CP thì không nhắc đến vai trò của nhà thầu nhưng theo nghị định 12/2009 nói như sau:
Điều 31. Quản lý môi trường xây dựng
1. Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.
2. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
4. Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Vậy vai trò của nhà thầu ở đây phải làm gì? Đảm bảo vệ sinh môi trường? Đảm bảo như thế nào có ảnh hưởng tới xung quanh dự án không? Ai chứng nhận cho việc này? Mình tự đặt ra câu hỏi khi các cơ quan ban ngành vào kiểm tra, vì thế bên bạn phải thuê đơn vị tư vấn về môi trường đánh giá tác động môi trường như quan trắc không khí, tiếng ổn, đo nước xả thải... việc này là bắt buộc. Cũng theo nghị định 29/2011 đã nói định kỳ thì UBND các quận, huyện phải báo cáo về môi trường 6 tháng/1 lần. Vậy theo mình bên bạn thuyết phục chủ đầu tư 6 tháng một lần bạn ạ, chi phí không nhiều bạn ạ.
 

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Bài viết
1.723
Điểm thành tích
113
Theo luật bảo vệ môi trường, theo nghị định 29/2011 của CP thì không nhắc đến vai trò của nhà thầu nhưng theo nghị định 12/2009 nói như sau:
Điều 31. Quản lý môi trường xây dựng
1. Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.
2. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
4. Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Vậy vai trò của nhà thầu ở đây phải làm gì? Đảm bảo vệ sinh môi trường? Đảm bảo như thế nào có ảnh hưởng tới xung quanh dự án không? Ai chứng nhận cho việc này? Mình tự đặt ra câu hỏi khi các cơ quan ban ngành vào kiểm tra, vì thế bên bạn phải thuê đơn vị tư vấn về môi trường đánh giá tác động môi trường như quan trắc không khí, tiếng ổn, đo nước xả thải... việc này là bắt buộc. Cũng theo nghị định 29/2011 đã nói định kỳ thì UBND các quận, huyện phải báo cáo về môi trường 6 tháng/1 lần. Vậy theo mình bên bạn thuyết phục chủ đầu tư 6 tháng một lần bạn ạ, chi phí không nhiều bạn ạ.
Về việc này tôi có ý kiến khác:
Thứ nhất: Chi phí đánh giá tác động môi trường là chi phí tư vấn và là trách nhiệm của chủ đầu tư theo Luật bảo vệ môi trường. Nếu nhà thầu xây dựng làm thì chủ đầu tư có thanh toán tiền không?
Thứ 2: nếu là chi phí do nhà thầu thực hiện thì tính vào khoản mục nào?
Thứ 3: nhà thầu phải thực hiện biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, CĐT là người chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, an toàn, VSMT,... Vậy CĐT phải kiểm tra, không tự kiểm tra được thì phải thuê, giống như nếu không tự giám sát thì phải thuê TVGS
Tóm lại, theo mình trừ trường hợp nhà thầu và CĐT có quy định riêng thì việc quan trắc môi trường định kỳ là trách nhiệm CĐT
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Danh mục văn bản và tài liệu Quản lý Chất lượng công trình xây dựng
  • 43.254
  • 1
Danh mục các văn bản về quản lý chất lượng công trình xây dựng cập nhật tới tháng 06/2019 I. Các văn bản quy định sát sườn đến quản lý chất lượng 1. Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015...
Top Bottom