đánh giá hồ sơ đề xuất đối với trường hợp nhà thầu chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác giữa

rowants

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
có anh chị nào đã từng làm về đánh giá hồ sơ dự thầu, chỉ định thầu mà có nội dung nhà thầu có bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác giữa tiên lượng và hồ sơ thiết kế không tư vấn giúp em với.

chả là bên em đang gặp phải tình huống thế này, mong các bác chỉ giáo giúp.

trong HSMT, 1 vài hạng mục có trong HS thiết kế nhưng không có trong tiên lượng (dự toán được Tạm duyệt cũng không có giá trị của các hạng mục đó luôn). Nhà thầu tiến hành lập hSDT với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu là giá trị của phần KL theo tiên lượng (chưa bao gồm giá trị của các hạng mục thiếu so với hồ sơ TK). trường hợp này trong HSMT cũng đã có ghi rõ " Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá đề xuất chỉ định thầu".

đồng thời trong HSMT có ghi :"
2. Nội dung đàm phán HSDT:
Bên mời thầu và nhà thầu đàm phán về các đề xuất của nhà thầu, chi tiết hoá các nội dung còn chưa cụ thể, khối lượng thừa hoặc thiếu trong bảng tiên lượng so với thiết kế do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSDT; đàm phán về việc áp giá đối với những sai lệch thiếu trong HSDT, việc áp giá đối với phần công việc mà tiên lượng tính thiếu so với thiết kế và các nội dung khác.
Nội dung làm rõ cũng như đàm phán HSDT thể hiện bằng văn bản được bên mời thầu quản lý như một phần của HSDT.

Như vậy, khi đánh giá HSDT của nhà thầu thì chủ đầu tư và nhà thầu phải đàm phán, bổ sung các giá trị trong bảng chào giá riêng của Nhà thầu cho đúng hướng dẫn của HSMT.

Tuy nhiên các anh chị cho em hỏi, khi đó giá đề nghị trúng thầu (trường hợp nhà thầu này được đánh giá tốt nhất đối với các tiêu chí khác) có bao gồm bảng chào giá riêng kia hay không? và nếu tính cả phần chào giá riêng này thì chắc chắn sẽ vượt dự toán được tạm duyệt (vì giá dự toán được tạm duyệt không có giá trị của phần khối lượng thiếu mà). Trường hợp này xử lý thế nào. mong các anh chị chỉ giáo giúp.

trân trọng cảm ơn
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top