Danh mục tiêu chuẩn quốc gia của việt nam (tcvn) về vật liệu xd (1)

  • Khởi xướng Vo Kim Duc Hiep
  • Ngày gửi
V

Vo Kim Duc Hiep

Guest

[TD="class: contentheading"]

[/TD]


TCVN 7899-3:2008 Gạch gốm ốp lát. Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu KT đối với vữa, keo chít mạch
TCVN 6072:1996 Nguyên liệu để SXXM pooclăng. Đá vôi. Yêu cầu KT
TCVN 7899-1:2008 Gạch gốm ốplát. Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu KTđối với vữa, keo dán gạch
TCVN 7899-4:2008 Gạch gốm ốplát. Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 4: PP thử vữa, keo chít mạch
TCVN 7899-2:2008 Gạch gốm ốplát. Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 2: PP thử vữa, keo dán gạch
TCVN 4506-87 Nước cho BTvà vữa.Yêu cầu KT
TCVN 6071:1995 Nguyên liệu để SXXM pooclăng. Hỗn hợp sét
TCVN 1771-87 Đá dăm, sỏi và sỏidăm dùng trong XD. Yêu cầu KT
TCVN 7952-4:2008 Hệ chất kếtdính gốc nhựa epoxy cho bê tông. PP thử. Phần 4: Xác định cường độ dính kết
TCVN 3109:1993 Hỗn hợp BTnặng.PP xác định độ tách nước và độ tách vữa
TCVN 339-86 Cát XD. PP xác địnhkhối lượng riêng
TCVN 6220:1997 Cốt liệu nhẹcho bê tông. Sỏi, dăm sỏi và cát keramzit. Yêu cầu KT
TCVN 6820:2001 XM pooclăng chứabari. PP phân tích hoá học
TCVN 6885:2001 Gạch gốm ốplát. Xác định độ chịu mài mòn sâu cho gạch không phủ men
TCVN 6068:1995 XM poolăng bềnsunfat. PP xác định độ nở sunfat
TCVN 2118:1994 Gạch canxisilicat Yêu cầu KT
TCVN 3116:1993 BTnặng. PP xácđịnh độ chống thấm nước
TCVN 4314-86 Vữa XD. Yêu cầu KT
TCVN 7744:2007 Gạch Terrazzo
TCVN 5438-91 XM Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 4745-89 XM Danh mục chỉ tiêu chất lượng
TCVN 6415-4:2005 Gạch gốm ốplát. PP thử. Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy
TCVN 5438:2004 XM Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 6070:1995 XM pooclăng. PPxác định nhiệt thuỷ hoá
TCVN 2231-1989 Vôi canxi cho XD
TCVN 7572-7:2006 Cốt liệu cho BTvàvữa. PP thử. Phần 7: Xác định độ ẩm
TCVN 6355-2:1998 Gạch xây. PP thử.Phần 2: Xác định cường độ uốn
TCVN 6415-18:2005 Gạch gốm ốplát. PP thử. Phần 18: Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs
TCVN 7952-3:2008 Hệ chất kếtdính gốc nhựa epoxy cho bê tông. PP thử. Phần 3: Xác định thời gian tạo gel
TCVN 6476:1999 Gạch BTtự chèn
TCVN 1772-87 Đá, sỏi trong XD.PP thử
TCVN 6355-4:1998 Gạch xây. PP thử.Phần 4: Xác định khối lượng riêng
TCVN 7575-2:2007 Tấm 3D dùngtrong XD. Phần 2: PP thử
TCVN 1452:2004 Ngói đất sétnung. Yêu cầu KT
TCVN 7024:2002 Clanhke XM pooclăngthương phẩm
TCVN 346-86 Cát XD. PP xác địnhhàm lượng sunfat, sunfit
TCVN 4745:2005 XM Danh mục chỉ tiêu chất lượng
TCVN 4195:1995 Đất XD. PP xácđịnh khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
TCVN 6355-8:1998 Gạch xây. PP thử.Phần 8: Xác định sự thoát muối
TCVN 6300:1997 Nguyên liệu để SXsản phẩm gốm XD. Đất sét. Yêu cầu KT
TCVN 1450:1998 Gạch rỗng đấtsét nung
TCVN 7572-12:2006 Cốt liệu choBTvà vữa. PP thử. Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớntrong máy Los Angeles
TCVN 2683-91 Đất cho XD. Lấy mẫu,bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu
TCVN 7572-20:2006 Cốt liệu choBTvà vữa. PP thử. Phần 20: Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ
TCVN 3735:1982 Phụ gia hoạttính puzơlan
TCVN 6884:2001 Gạch gốm ốp látcó độ hút nước thấp. Yêu cầu KT
TCVN 7572-14:2006 Cốt liệu choBTvà vữa. PP thử. Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic
TCVN 6067:1995 XM poocăng bềnsunfat. Yêu cầu KT
TCVN 6260:1997 XM pooclăng hỗnhợp. Yêu cầu KT
TCVN 4459-87 Hướng dẫn pha trộnvà sử dụng vữa XD
TCVN 7952-11:2008 Hệ chất kếtdính gốc nhựa epoxy cho bê tông. PP thử. Phần 11: Xác định cường độ liên kết
TCVN 4202:1995 Đất XD. Các PP xácđịnh khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm
TCVN 6355-7:1998 Gạch xây PP thử.Phần 7: Xác định vết tróc do vôi
TCVN 5847-1994 Cột điện BTcốtthép ly tâm. Yêu cầu KT và PP thử
TCVN 2682:1999 XM Pooclăng.Yêu cầu KT
TCVN 7888:2008 Cọc bô tông lytâm ứng lực trước
TCVN 343-86 Cát XD. PP xác địnhhàm lượng chung bụi, bùn, sét
TCVN 6069:1995 XM pooclăng íttoả nhiệt. Yêu cầu KT
TCVN 6415-12:2005 Gạch gốm ốplát. PP thử. Phần 12: Xác định độ bền băng giá
TCVN 6415-7:2005 Gạch gốm ốplát. PP thử. Phần 7: Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch men phủ men
TCVN 7959:2008 Blốc BTkhíchưng áp (AAC)
TCVN 140-64 XM PP thử cơ lý
TCVN 3121-11:2003 Vữa XD. PP thử.Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn
TCVN 6074:1995 Gạch látgranito
TCVN 3118:1993 BTnặng. PP xácđịnh cường độ nén
TCVN 6065:1995 Gạch XM lát nền
TCVN 6393:1998 Ống bơm BTvỏ mỏngcó lưới thép
TCVN 4196:1995 Đất XD. PP xácđịnh độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm
TCVN 4315-86 Xỉ hạt lò caodùng để SX xi măng
TCVN 6017:1995 XM PP thử. Xác định thời gian đông kết và độ ổn định
TCVN 4314:2003 Vữa XD. Yêu cầuKT
TCVN 342-86 Cát XD. PP xác địnhthành phần hạt và mođun độ lớn
TCVN 4434:2000 Tấm sóng amian XM Yêu cầu KT
TCVN 2682:1992 XM pooclăng
TCVN 7572-3:2006 Cốt liệu cho BTvàvữa. PP thử. Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học
TCVN 7572-10:2006 Cốt liệu choBTvà vữa. PP thử. Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc
TCVN 6415-15:2005 Gạch gốm ốplát. PP thử. Phần 15: Xác định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men
TCVN 344-86 Cát XD. PP xác địnhhàm lượng sét
TCVN 3105:1993 Hỗn hợp BTnặngvà bêtông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử
TCVN 246-86 Gạch xây. PP xác địnhđộ bền nén
TCVN 1770-86 Cát XD. Yêu cầu KT
TCVN 6415-11:2005 Gạch gốm ốplát. PP thử. Phần 11: Xác định độ bền rạn men đối với gạch men
TCVN 4348-86 Đất sét để SX gạch,ngói nung. PP xác định hàm lượng nhôm oxit
TCVN 5439:2004 XM Phân loại
TCVN 6415-5:2005 Gạch gốm ốplát. PP thử. Phần 5: Xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi
TCVN 4346-86 Đất sét để SX gạch,ngói nung. PP phân tích hóa học. Quy định chung
TCVN 7950:2008 Vật liệu cáchnhiệt. Vật liệu canxi silicat
TCVN 5439-91 XM Phân loại
TCVN 3121-8:2003 Vữa XD. PP thử.Phần 8: Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi
TCVN 7572-8:2006 Cốt liệu cho BTvàvữa. PP thử. Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượngsét cục trong cốt liệu nhỏ
TCVN 5746:1993 Đất XD. Phân loại
TCVN 3115:1993 BTnặng. PP xácđịnh khối lượng thể tích
TCVN 5726:1993 BTnặng. PP xácđịnh cường độ lăng trụ và mođun đàn hồi khi nén tĩnh
TCVN 4732:2007 Đá ốp lát tựnhiên
TCVN 6415-16:2005 Gạch gốm ốplát. PP thử. Phần 16: Xác định sự khác biệt nhỏ về màu
TCVN 5436-91 Sản phẩm gốm sứ vệsinh. PP thử
TCVN 6301:1997 Nguyên liệu để SXsản phẩm gốm XD. Cao lanh lọc. Yêu cầu KT
TCVN 6477:1999 Gạch Bloc bêtông

 

nglam_adg

Thành viên mới
Mình đang cần tiêu chuẩn TCVN 6415:2005 mà không tìm thấy ở đâu.
Bác nào có thì up giúp. Rất cảm ơn !!!
 

bqldagnnvbv

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Mình đang cần tiêu chuẩn TCVN 6415:2005 mà không tìm thấy ở đâu.
Bác nào có thì up giúp. Rất cảm ơn !!!
Hihi may cho bác là em có đây gửi bác TCVN 6415:1-2005 chuẩn chưa bác
 

File đính kèm

songgiominhanhnb

Thành viên mới
Anh nào có tiêu chuẩn TCVN 5438-2004 hoặc TCVN 5438-2007 thì cho em xin với ạ! Em tìm mỏi mắt trên mạng mà không thấy, hic hic
 

viet_bk2601

Thành viên mới
mình cũng đang cần TCVN 141:2008 mà tìm hoài không thấy. Anh em nào có thì gửi giúp mình với nhá.cảm ơn nhiều....
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top