Đào Tạo Revit MEP - Chất Lượng Cao

daongochungbk

Thành viên mới
Bài viết
4
Điểm thành tích
3
Nhận Training Revit MEP
- Cho các cá nhân hay tổ chức.
- Thơi gian khóa học là 15 ngày.
- Mỗi ngày 2h.
- Nôi dung đào tạo và các ưu điểm của phần mê: Tải ở đây.
- Cam kết chất lượng đào tạo - sau khóa học các bạn sẽ có khả lăng hoạn thiện được các dự án của cty mình.
- Trong quá trình học chỉ có ngày đâu là chỉ giới thiệu lý thuyết, bắt đâu qua các buổi là cùng nhau hoàn thiện một dự án (trên mô hình thực tế) vì vậy các bạn không những hiểu về các lệnh, cách thức làm việc của phần mềm... mà còn biết được trình tự thực hiện các lệnh đó như thế nào để hoàn thiện tốt một dự án (trình tự thực hiện một dự án khi sử dụng Revit MEP).
- Mỗi lớp tối thiểu 5 người, nều là cá nhân thì cần tập hợp đủ số lượng người tham gia học và mỗi người tự trang bị máy laptop.

Để bết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Mr. Hùng
Phone: 0979.089.429
Email: daongochunghy@yahoo.com

AUTODESK REVIT MEP TRAINING

Tổng thời gian Training: 15 ngày, 2h/ngày
Giớ thiệu giao diện Revit MEP

·Tổng quan giao diện ribbon Revit MEP

·Application Menu

·Quick Access toolbar

·Options Bar

·Type Selector

·Drawing Area

·View Control Bar

·Project Browser

·Status Bar

Các lệnh Modify

·Move

·Copy

·Rotate

·Array

·Mirror

·Scale

·Align

·Offset

·Trim

Các lệnh View

·Plan Views

·Elevation

·Section

·Callout

·3D View

·Walkthrough Views

Tạo Sheet – In hồ sơ thiết kế

·Tạo Sheet

·Chèn Views vào Sheet

·Chỉnh sửa Title tags

·Chỉnh sửa Viewport

·Chỉnh sửa Titleblock

Công cụ Revisions

·Tạo Revision

·Đặt Revisions

Công cụ Keynotes

·Thiết lập Keynoting

·Đặt Keynotes

Công cụ Import Export

·Import/Export CAD format

·Import/Export Images

·Import/Export IFC

·Import/Export gbXML

·Import/Export Schedule/Quantity

·Exchanging Revit Models

Project Setup

Tạo dự án mới - New Project

Liên kết file 3D kiến trúc - Revit Links

Copy/Monitor

· Copy/Monitor Options

· Copy/Monitor Copy

Sửa đổi Project Browser

Views Floor Plans

Views Ceiling Plans

Áp dụng View Templates

Tạo View Templates

Visibility Graphics

Work sharing

·Worksharing và Worksets

·Tạo Worksets và Central File

·Sử dụng Worksets để điều khiển hiển thị

Coordination Review

Mechanical HVAC

Thực hành trên một dự án cụ thể

Mechanical - Load Setup

Mechanical Settings

Project Units

Building Type và Space Type

Tạo Spaces

Tạo Plenum Spaces

Tạo Zones

Tạo lưu đồ màu - Color Scheme Legend

Heating and Cooling Loads

Mechanical – Duct Layout

Đặt các miệng gió – Adding Terminal

Đặt các thiết bị - Mechanical Equipment

Element Properties

View Range

Tạo Type Duct

Thiết lập các Fitting cho Duct

Tạo hệ thống đường ống

Sử dụng Auto-Layout

Tính toán kích thớc ống gió

Vẽ đường ống gió thủ công

Chuyển ống cứng sang ống mềm

Chỉnh sửa đường ống gió

Đặt VCD và các thiết bị phụ cho ống gió

Kiểm tra hệ thống ống gió

Đặt Comment cho đối tượng

Tô màu cho đối tượng

Mechanical – Duct Annotation

Chú thích miệng gió - Air Terminals

Chú thích thiết bị - Mechanical Equipment

Chú thích kích thước cho ống gió

Chú thích BOD và TOD

Thống kê vật tư hệ ống gió

Mechanical – Piping Layout

Tạo Pipe Types

·Đường ống nước lạnh

·Đường ống nước giải nhiệt

·Đường nước ngưng

Thiết lập đơn vị – Piping

Mechanical Settings liên quan đến Piping

Khởi tạo hệ thống Piping

Sử dụng Auto-Layout

Vẽ đường ống nước thủ công

Chỉnh sửa đường ống nước

Tính toán kích thước ống nước

Đặt các thiết bị liên quan của ống nước

Kiểm tra hệ thống ống nớc

Đặt Comment cho đối tượng

Tô mau cho đối tượng

Mechanical – Piping Annotation

Chú thích thước cho ống nước

Chú thích hệ thống cho ống nước

Chú thích BOP

Thống kê vật tư hệ ống nước

Mechanical – Family

Tạo thư viện AHU

·Sử dụng Parameter

·Sử dụng Duct Connector

·Sử dụng Piping Connector

·Sử dụng

Mechanical Fire Protection

Thực hành trên một dự án cụ thể

Mechanical – Fire Protection Layout

Tạo Pipe Types

·Fire Protection Wet

·Fire Protection Dry

Thiết lập đơn vị – Piping

Mechanical Settings liên quan đến Piping

Xác định nhu các Zone

·Tạo tham số Sprinkler Zone cho Space

·Gán các Space vào Zone

Tạo bảng thống kê Sprinkler

Đặt các Sprinkler

Khởi tạo hệ thống Piping

Kết nối các Sprinklervào hệ thống

Sử dụng Auto-Layout

Vẽ đường ống nước thủ công

Chỉnh sửa đường ống nước

Đặt các thiết bị liên quan của ống nước

Mechanical – Fire Protection Annotation

Chú thích thước cho ống nước

Chú thích hệ thống cho ống nước

Chú thích BOP

Thống kê vật tư hệ ống nước

Mechanical Plumbing

Thực hành trên một dự án cụ thể

Mechanical – Plumbing Layout

Tạo Pipe Types

Thiết lập đơn vị – Piping

Mechanical Settings liên quan đến Piping

Tải thư viện vào dự án

Đặt thiết bị của hệ thống nước sinh hoạt

Tạo hệ thống đường ống sinh hoạt

Sử dụng Auto-Layout

Kiểm tra hệ thống đường ống

Gán độ nghiêng cho đường ống

Đặt các Sinks

Kết nối các Sink vào hệ thống đường ống

Vẽ đường ống nước thủ công

Chỉnh sửa đường ống nước

Tạo hệ thống cấp nước lạnh

Tạo hệ thống cấp nước nóng

Mechanical – Plumbing Annotation

Chú thích thước cho ống nước

Chú thích hệ thống cho ống nước

Chú thích BOP

Thống kê vật tư hệ ống nước

Mechanical – Plumbing Family

Tạo một cái Sink

·Sử dụng Parameter

·Sử dụng Piping Connector

Electrical

Thực hành trên một dự án cụ thể

Electrical - Planning

Electrical Settings

·General and Wire

·Wire Sizes and Types

·Voltage Definitions

·Distribution Systems

·Demand Factors

Thiết lập đơn vị - Electrical

Xác định nhu cầu chiếu sáng

Tạo lưu đồ màu - Color Scheme Legend

Electrical - Designing

Đặt Lighting Fixtures

·Sử dụng lưu đồ màu

·Chỉnh nhiều Lighting Fixtures cùng lúc

Điều chỉnh IES cho Lighting Fixtures

Tải và đặt các thiết bị

·Switches

·Junction Boxes

·Receptacles

Tạo mạch cho đèn Lighting Circuits

Tạo hệ thống Switches

Tạo Power Loads

Cân bằng kích thước dây dẫn

Tạo Panel Schedule

Kiểm tra thiết kế

Electrical - Annotation

Đặt Fixture Tags

Đặt Schedules trên Sheets

Thống kê vật tư

Electrical - Telephone/Data/Fire Alarm

Electrical - Family

Revit MEP Templates

HẾT

Để bết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Mr. Hùng
Phone: 0979.089.429
Email: daongochunghy@yahoo.com
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  • 1.895
  • 3
Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 1- Link 1 tải thông tư số 15/2019/TT-BXD: click here. Link 2 GXD dự phòng nếu bạn không tải được Thông tư số 15/2019/TT-BXD từ link trên...
Top Bottom