Đất nông nghiệp giáp ranh khu dân cư. Bác nào biết xin cho ý kiến

joanpille

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Em đang có một vướng mắc trong gpmb đất nông nghiệp ở Hà Nội khu vực các huyện ngoại thành. Bác nào đã thực hiện cho em hỏi:
" Thửa đất nông nghiệp giáp ranh với khu vực đã thực hiện xong công tác GPMB của dự án đang triển khai thi công xây dựng có được gọi là thửa đất giáp ranh khu dân cư hay không?"
Thanks các bác!
 
Last edited by a moderator:

vitbau03

<font color="red">Thành viên BQL Diễn đàn</font>
Em đang có một vướng mắc trong gpmb đất nông nghiệp ở Hà Nội khu vực các huyện ngoại thành. Bác nào đã thực hiện cho em hỏi:
" Thửa đất nông nghiệp giáp ranh với khu vực đã thực hiện xong công tác GPMB của dự án đang triển khai thi công xây dựng có được gọi là thửa đất giáp ranh khu dân cư hay không?"
Thanks các bác!
dự án đang triển khai là dự án xây dựng khu đô thị vì vậy thửa đất nông nghiệp giáp ranh là thửa đất giáp ranh khu dân cư. dự án đó đang thực hiện nên quy hoạch đã được phê duyệt nên khi ta GPMB thửa đất đó phải xác định thửa đất đó là thửa đất giáp ranh khu dân cư.
 

joanpille

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
dự án đang triển khai là dự án xây dựng khu đô thị vì vậy thửa đất nông nghiệp giáp ranh là thửa đất giáp ranh khu dân cư. dự án đó đang thực hiện nên quy hoạch đã được phê duyệt nên khi ta GPMB thửa đất đó phải xác định thửa đất đó là thửa đất giáp ranh khu dân cư.
Cảm ơn bác, nhưng điều này vẫn chưa đúng. Khu dân cư: là nơi sinh sống của các hộ gia đình cá nhân. Hiểu nôm na là có người ở rồi mới được gọi là khu dân cư. Vậy bác giải thích rõ thêm cho em nào
 

vitbau03

<font color="red">Thành viên BQL Diễn đàn</font>
Cảm ơn bác, nhưng điều này vẫn chưa đúng. Khu dân cư: là nơi sinh sống của các hộ gia đình cá nhân. Hiểu nôm na là có người ở rồi mới được gọi là khu dân cư. Vậy bác giải thích rõ thêm cho em nào
Tớ trích nguyên văn khoản 3 điều 13 Quyết định 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc đền bù hỗ trợ khoản đất nông nghiệp giáp ranh này.
3. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn; trong khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt(trường hợp chưa có quy hoạch được phê duyệt thì xác định ranh giới hiện trạng của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư);....
Vì vậy khu đô thị đã được phê duyệt là đang tiến hành xây dựng triển khai thì thửa đất nông nghiệp tiếp giáp đó sẽ được hưởng khoản hỗ trợ đó bạn ah. Vì khi đô thị đó triển khai hệ thống hạ tầng cũng được triển khai, dự án khác sẽ được hưởng từ khu đô thị.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top