điều kiện buộc cá nhân đứng tên chuyên gia chính phải đóng BHXH tại ở tổ chức xin cấp phép hoạt động

van nho

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
10/5/10
Bài viết
34
Điểm tích cực
22
Điểm thành tích
8
- Các bạn có văn bản của CQ QLNN đề cập: "việc cấp phép hoạt động điện lực về tư vấn thiết kế-giám sát là ràng buộc điều kiện cá nhân chuyên gia chính phải đóng BHXH tại ở tổ chức xin cấp phép không ?" hay chỉ là điều kiện ràng buộc cá nhân trong tổ chức có HĐLĐ và có chứng chỉ hành nghề thôi (Nghị định số 137/2013/NĐ-CP, Thông tư số 25/2013/TT-BCT: không đề cập gì đến việc đóng BHXH của các chuyên gia chính, vậy địa phương ràng buộc thêm điều kiện vào các văn bản pháp lý trên có đúng Luật không nhỉ ?).
- Theo tôi thì cá nhân được phép làm bất cứ tổ chức nào (Luật lao động không cấm: nếu họ có khả năng và trong HĐLĐ có ghi rõ tự chủ về thời gian) và chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình đối với tổ chức họ đứng tên (còn việc đóng BHXH: tùy thuộc vào thỏa thuận riêng của cá nhân đối với tổ chức đó, họ có quyền đóng BHXH ở một công ty khác hoặc tự chủ, miễn sao đảm bảo sự thõa mãn của hai bên chứ ?).
Xin các bạn cho ý kiến.
 

van nho

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
10/5/10
Bài viết
34
Điểm tích cực
22
Điểm thành tích
8
- Chờ mãi cuối cùng tôi cũng có câu trả lời của dịch vụ công Bộ Công thương "ràng buộc chính là HĐLĐ phải là dài hạn và pháp luật khác", mà đã là HĐ dài hạn thì điều kiện ràng buộc BHXH phải đi kèm với doanh nghiệp xin cấp phép (câu trả lời chung).
- Với trường hợp của tôi là đã có BHXH đăng ký với một công ty khác(đầu tiên) thì khi làm việc với công ty 2 tôi có thể ký hợp đồng dài hạn (không ràng buộc về thời gian: tự chủ theo công việc) với họ được không và có phù hợp với quy định pháp luật hiện hành không nhỉ ? trong khi đó với quy định của Nghị định 44/2013/NĐ-CP (điều 4, khoản 1) "thi hành một số điều của Luật lao động về HĐLĐ" cho phép. Không biết còn văn bản nào khác quy định về điều kiện ràng buộc về BHXH không ? xin các bạn thông tin để chúng ta mạn đảm hiểu rõ hơn các quy định cấp phép trong XDCB.
 

Tin61

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
18/4/14
Bài viết
11
Điểm tích cực
3
Điểm thành tích
3
Theo tinh thần trang thông tin TTHC của Bộ Công thương (Từ mục 1-mục 16) đối với "Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống" thì điều kiện để cấp hoạt động điện lực chỉ nằm ở mục 7 (03 điều kiện của NĐ-137 của Chính Phủ) và không kèm bất cứ điều kiện nào khác (mục 14-mục 15). Vậy việc đòi hỏi thêm điều kiện cấp phép là xác nhận BHXH của địa phương là không hợp lý (chuyện này chỉ được thực hiện theo quy định của ngành thương bình -xã hội khi có yêu cầu hoặc việc tranh chấp do người lao động mà thôi. Ngoài ra, khi nhận được hồ sơ cấp phép mà không có văn bản trả lời và để quá hạn thì điều đó cũng vi phạm quy định về CCHC của Bộ Công thương ban hành.
 

van nho

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
10/5/10
Bài viết
34
Điểm tích cực
22
Điểm thành tích
8
Theo tinh thần trang thông tin TTHC của Bộ Công thương (Từ mục 1-mục 16) đối với "Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống" thì điều kiện để cấp hoạt động điện lực chỉ nằm ở mục 7 (03 điều kiện của NĐ-137 của Chính Phủ) và không kèm bất cứ điều kiện nào khác (mục 14-mục 15). Vậy việc đòi hỏi thêm điều kiện cấp phép là xác nhận BHXH của địa phương là không hợp lý (chuyện này chỉ được thực hiện theo quy định của ngành thương bình -xã hội khi có yêu cầu hoặc việc tranh chấp do người lao động mà thôi. Ngoài ra, khi nhận được hồ sơ cấp phép mà không có văn bản trả lời và để quá hạn thì điều đó cũng vi phạm quy định về CCHC của Bộ Công thương ban hành.
 

van nho

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
10/5/10
Bài viết
34
Điểm tích cực
22
Điểm thành tích
8
- Trước đây theo Thông tư 25/2013/TT-BCT hướng dẫn muốn đứng tên chủ trì thiết kế trong công trình điện lực, buộc người thiết kế đó phải có hợp đồng dài hạn (có nghĩa là người trong biên chế chính của công ty); điều này dẫn đến các điều không thực (người dù có đủ hành vi thiết kế như có giấy phép hành nghề và chính là người thiết kế chính, mà không là chuyên gia chính cũng không được đứng tên trong bản vẽ, thay vào đó là tên của người trong tổ chức có giấy phép HĐ.ĐL: Hậu lụy dẫn đến việc mua bán chức năng của công ty được cấp phép, nhưng thật sự người đứng tên của Công ty không hề nắm gì về thiết kế của công trình đó, không thể xử lý được vấn đề- rốt cuộc người xử lý vấn đề trục trặc trong thiết kế là một người khác và người ký vào các biên bản xử lý là một người khác) và nhiều hệ lụy khác,...
- Đến nay, BCT đã thay thế TT 25/2013/TT-BCT bằng TT 10/2015/TT-BCT có thêm mục "..Công trình do công ty thực hiện phải do các chuyên gia thuộc biên chế hoặc có hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc HĐ không xác định thời hạn của công ty đảm nhận" - Sự thay đổi này cũng đã giúp cho trả lời cái cứng ngắt vận dụng tại các các Sở Công thương các tỉnh (khi người ở tỉnh này có công trình ở tỉnh khác có thể sử dụng các lao động của tỉnh đó bằng việc thông qua một hợp đồng lao động là được, mà không cần phải điều người từ biên chế của công ty đến tỉnh khác làm việc).

Nói tóm lại: Muốn đứng tên chuyên gia chính thì phải có HĐ dài hạn, còn không đứng tên chuyên gia chính thì có thể có một HĐ phù hợp vẫn có thể làm việc một cách đàng hoàng (thật ra dù hợp đồng lao động nào đó cũng chẳng qua là một hợp đông dân sự thôi mà-có gì mà úp úp mở mở)
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top