Điều kiện để trở thành chỉ huy trưởng

lvc89891978

học - học nữa - học mãi
Để trở thành chỉ huy trưởng công trường cần có những thủ tục gì? Cụ thể để trở thành chỉ huy trưởng công trình chung cư 20 tầng thì cần những điều kiện gì?
Thanks!
 

Nguyễn Thị Thùy Linh

Thành viên rất triển vọng
Đều kiện để trở thành Chỉ huy trưởng công trường thì cần liên hệ học lớp Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trình... và từ từ sẽ lên thành Chỉ huy trưởng Công trình.. Còn để trở thành chỉ huy trưởng công trình chung cư 20 tầng thì cần:
- Kinh nghiệm (ít nhất 5 năm)
- Có bằng chỉ huy trưởng công trình
- Có xác nhận của Chủ đầu tư về kinh nghiệm đã thi công công trình tương tự
- Có bằng giám sát (có thể có yêu cầu này)
- Có hợp đồng lao động với Nhà thầu
- Có xác nhận đóng bảo hiểm xã hội (có thể có yêu cầu) :)
 

tieumaipt

Thành viên rất triển vọng
I. Điều 53. Nghị định 59. Điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường

1. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;

b) Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng II; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;

c) Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng III; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường mọi cấp công trình cùng loại;

b) Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp II cùng loại trở xuống;

c) Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp III, cấp IV cùng loại.
II. Bạn xem thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng xem công trình chung cư 20 tầng thuộc công trình cấp mấy để tương ứng với hạng I, II hoặc III
 

tieumaipt

Thành viên rất triển vọng

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top