Điều kiện sở hữu tài sản, đất trước khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

sportman

Thành viên có triển vọng
Các bác cho e hỏi quy định về việc sở hữu tài sản (như trụ sở, văn phòng...), đất trước khi phê duyệt dự án đtxd được quy định ở đâu ah?
 

Đinh Quang Đại

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Bạn tham khảo:
Ngày 08 tháng 5 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP : Nghị định này quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng; Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai làm căn cứ thực hiện việc xác lập quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai;

Theo Điều 100 Luật đất đai năm 2013 cá nhân được Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đấtrong.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top