Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.178
Điểm tích cực
6.364
Điểm thành tích
113
Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016

Có nhiều anh/em hỏi sao Sao không thấy mục thí nghiệm mẫu trong phòng?

Viện Kinh tế xây dựng cơ quan chủ trì biên soạn định mức số 1354 và Vụ Kinh tế xây dựng có hướng dẫn áp dụng công tác thí nghiệm trong phòng như sau:

- Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng, không có chương công tác thí nghiệm trong phòng.

Chương này được chuyển sang tập Định mức “Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng”. Hiện nay tập “Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng”, Bộ Xây dựng đang thẩm định và chuẩn bị ban hành.

- Trong khi chờ Bộ Xây dựng ban hành tập “Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng”, thì khi thực hiện công tác thí nghiệm trong phòng, bạn có thể vận dụng định mức công tác thí nghiệm trong phòng trong tập Định mức 1779/QĐ-BXD để xác định chi phí cho công tác này.
---------------
- Các công tác khảo sát có trong Định mức khảo sát 1354/QĐ-BXD thì áp dụng theo Định mức khảo sát 1354/QĐ-BXD . Đối với các công tác khảo sát không có trong Định mức khảo sát 1354/QĐ-BXD thì tạm thời vận dụng Định mức khảo sát công bố kèm theo định mức số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng
- Để áp dụng công tác thí nghiệm trong phòng chúng ta áp dụng mã hiệu theo Chương 14 định mức khảo sát 1779/BXD-VP.
- Khi Bộ xây dựng ban hành Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng thì chúng ta chuyển sang áp dụng theo bộ định mức này cho công tác thí nghiệm trong phòng.

Bạn nào có thời gian nên trình bày File Word theo Style để tiện tra cứu, sử dụng.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top