Định nghĩa chuẩn của cách tính diện tích giọt gianh

barefooter_ce

Thành viên năng động
Mọi người đi thuê nhân công giao khoán thi công công trình dân dụng (đồng/m2) sẽ hay gặp khái niệm này. Tôi thấy hiện tại có 2 cách hiểu như thế này:
1. là diện tích hình chiếu bằng của tầng. Ví dụ: tính diện tích tầng 1= diện tích của hình chiếu bằng mái tầng 1 (tức là sàn tầng 2)
2. là diện tích đường bao lớn nhất của công trình và hình chiếu bằng công trình. Tức là ngoài phần chiếu bằng thì những phần lòi ra ngoài của hình chiếu bằng cũng phải tính vào.

Thực tế,tôi ko tìm thấy tiêu chuẩn hay cơ sở nào để vin vào cả. Khi nào làm thợ thì tôi sẽ đòi tính theo cách hiểu thứ 2, khi nào là người đi thuê thì tôi sẽ cãi theo kiểu 1. Ý kiến mọi người như thế nào? có tiêu chuẩn tài liệu gì về vấn đề này không?
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top